REKRUTACJA
O INSTYTUCIE
Misja
Dyrekcja
Rada Naukowa
Struktura
Biblioteka Naukowa
Współpraca międzynarodowa
Historia
OFERTA
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
---> DLA PRACOWNIKÓW
Agencja Mienia Wojskowego
 

Misja

Przedmiotem działalności Wojskowego Instytutu Łączności jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie systemów dowodzenia, łączności i informatyki na rzecz obronności oraz bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności zmierzających do zaspokojenia potrzeb resortu obrony narodowej, a także przystosowanie ich wyników do wdrażania w praktyce.

WIŁ jest instytutem badawczym.
Prowadzenie zaawansowanych technologicznie prac
w tak szerokim zakresie i z zapewnieniem wysokiej
jakości jest potwierdzone następującymi dokumentami:
koncesją MSWiA nr B-322/2003

certyfikatem systemu zarządzania ISO 9001:2008 nr 206/S/2015

certyfikatem systemu zarządzania AQAP 2110:2009 nr 206/A/2015

certyfikatem systemu zarządzania AQAP 2210:2006 nr 206/AA/2015

certyfikatem zgodności funcjonowania Wewnętrznego Systemu Kontroli
nr 206/W/2013

certyfikatem potwierdzającym uzyskanie Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE - 0469H

świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia TAJNE nr 35/I-62/T/WIII/2012

świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia ŚCIŚLE TAJNE nr 26/II-87/ŚT/WIII/2012

świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia NATO SECRET nr 3/I-12/NS/WIII/2011

świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia UE SECRET nr 4/I-7/UES/WIII/2011

© 2006 Wojskowy Instytut Łączności