O INSTYTUCIE
OFERTA
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Zamówienia poza ustawą Pzp

1. Dostawa sprzętu komputerowego.
nr sprawy: 1/2018/DN
Termin składania ofert 19.01.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części II
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części III i IV
- Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w Części III
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I
- Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w Części III

2. Dostawa elementów elektronicznych dla WIŁ.
nr sprawy: 2/2018/DN
Termin składania ofert 12.02.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

3. Dostawa laptopa dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 3/2018/DN
Termin składania ofert 28.02.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o unieważnieniu postępowania

4. Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 4/2018/DN
Termin składania ofert 27.03.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Informacja o unieważnieniu wyboru oferty
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5. Dostawa elementów elektronicznych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 5/2018/DN
Termin składania ofert 29.03.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

6. Dostawa elementów elektronicznych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 7/2018/DN
Termin składania ofert 16.05.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Odpowiedź na pytanie do Warunków przetargu
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Zakup licencji Microsoft Windows 10 PRO 64 BIT dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 6/2018/DN
Termin składania ofert 16.05.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

8. Zakup i dostawa oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 8/2018/DN
Termin składania ofert 25.05.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

9. Dostawa elementów elektronicznych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 9/2018/DN
Termin składania ofert 04.06.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10. Dostawa elementów elektronicznych i montażowych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 10/2018/DN
Termin składania ofert 19.06.2018 r. do godz. 10:30
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o unieważnieniu wyboru oferty

11. Dostawa podzespołów komputerowych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 11/2018/DN
Termin składania ofert 19.06.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

12. Dostawa elementów elektronicznych i montażowych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 12/2018/DN
Termin składania ofert 02.07.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

13. Zakup i dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 13/2018/DN
Termin składania ofert 03.08.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

14. Zakup i dostawa elementów elektronicznych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 14/2018/DN
Termin składania ofert 10.08.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

15. Zakup i dostawa elementów elektronicznych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 15/2018/DN
Termin składania ofert 18.09.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

16. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 16/2018/DN
Termin składania ofert 19.09.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Wyjaśnienia dotyczące treści Warunków Przetargu
- Załącznik nr 1 po modyfikacji
- Wyjaśnienia dotyczące treści Warunków Przetargu
- Wyjaśnienia dotyczące treści Warunków Przetargu
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz informacja o ponownym wyborze oferty
- Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania

17. Dostawa elementów elektronicznych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 17/2018/DN
Termin składania ofert 10.10.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Modyfikacja treści Warunków przetargu
- Formularz ofertowy - po modyfikacji
-
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


18. Dostawa poleasingowego sprzętu komputerowego dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 18/2018/DN
Termin składania ofert 26.10.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o unieważnieniu postępowania


19. Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 19/2018/DN
Termin składania ofert 30.10.2018 r. do godz. 12:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


20. Dostawa poleasingowego sprzętu komputerowego.
nr sprawy: 20/2018/DN
Ogłoszenie

- Informacja o zamknięciu postępowania


21. Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 21/2018/DN
Termin składania ofert 10.12.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Modyfikacja treści Warunków przetargu
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


22. Dostawę osprzętu do radiostacji firmy Harris dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 23/2018/DN
Termin składania ofert 20.12.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o unieważnieniu postępowania


23. Zakup i dostawa elementów elektronicznych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 22/2018/DN
Termin składania ofert 28.12.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Wyjaśnienie i modyfikacja treści Warunków przetargu
- Ogłoszenie po modyfikacji
- Warunki przetargu po modyfikacji
- Załączniki do Warunków przetargu po modyfikacji
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


24. Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 24/2018/DN
Termin składania ofert 11.01.2019 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


25. Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 1/2019/DN
Termin składania ofert 21.01.2019 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Warunki przetargu - uzupełnienie
- Załączniki - uzupełnienie
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


26. Dostawa osprzętu do radiostacji firmy Harris dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 3/2019/DN
Ogłoszenie


27. Dostawa podzespołów do komputerów przemysłowych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 2/2019/DN
Termin składania ofert 25.01.2019 r. do godz. 12:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Warunki przetargu - modyfikacja
- Formularz techniczno-cenowy
- Projekt umowy
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


28. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 4/2019/DN
Termin składania ofert 31.01.2019 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Wyjaśnienia dotyczące warunków przetargu
- Warunki przetargu - modyfikacja
- Formularz techniczno-cenowy
- Warunki przetargu - modyfikacja 2
- Formularz techniczno-cenowy 2
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I, II, IV oraz unieważnieniu postępowania w Części III


29. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i stacją do jego tworzenia oraz urządzeń drukujących i skanujących dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 5/2019/DN
Termin składania ofert 01.03.2019 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Ogłoszenie po modyfikacji - 21.02.2019
- Wyjaśnienie treści wraz z modyfikacją - 21.02.2019
- Załącznik nr 2a po modyfikacji - 21.02.2019
- Wyjaśnienie treści wraz z modyfikacją - 22.02.2019
- Ogłoszenie po modyfikacji - 22.02.2019
- Warunki przetargu po modyfikacji - 22.02.2019
- Załączniki do Warunków przetargu po modyfikacji - 22.02.2019
- Wyjaśnienia treści warunków przetargu - 25.02.2019
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I, III, IV i V
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części II
- Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w Części IV
- Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w Części IV


30. Dostawa elementów elektronicznych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 6/2019/DN
Termin składania ofert 28.02.2019 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


31. Dostawa osprzętu do radiostacji firmy Harris dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 7/2019/DN
Termin składania ofert 05.03.2019 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o unieważnieniu postępowania


32. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności.
nr sprawy: 8/2019/DN
Termin składania ofert 13.03.2019 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Warunki przetargu
- Załączniki
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony

1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 30236000-2 - różny sprzęt komputerowy, 30231300-0 - monitory ekranowe, 48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 30232100-5 - drukarki i plotery.

nr sprawy: ZP-1-18-WIŁ
Termin składania ofert 22.01.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2. Zakup i dostawa układów scalonych i elementów elektronicznych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 31711100-4 - elektroniczne elementy składowe

nr sprawy: ZP-2-18-ZD
Termin składania ofert 31.01.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Zmiana treści SIWZ
- Załącznik nr 2 i 2b - po modyfikacji
- Załącznik nr 1 do umowy
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ
- Załącznik nr 2 do SIWZ- po modyfikacji
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II i III
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I

3. Zakup i dostawę programów antywirusowych, bramy ochorny antyspamowej oraz wsparcie dla FortiSanbox.
Nr CPV: 48760000-3

nr sprawy: ZP-3-18-WIŁ
Termin składania ofert 01.02.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Informacja o złożonych ofertach
- Informacja o unieważnieniu postępowania w Części I, II, III i IV oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części VI
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części V

4. Usługa tankowania pojazdów Wojskowego Instytutu Łączności
Nr CPV: 09132100-4

nr sprawy: ZP-5-18-DTO
Termin składania ofert 05.03.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5. Zakup i dostawę materiałów remontowych dla WIŁ
Nr CPV: 44112200-0 - wykładziny podłogowe, 44175000-7 - panele, 44112230-9 - linoleum, 44810000-1 - farby, 24910000-6 - kleje.

nr sprawy: ZP-6-18-DTO
Termin składania ofert 19.03.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o unieważnieniu postępowania w Części I
- Informacja o unieważnieniu postępowania w Części II

6. Zakup i dostawa artykułów elektrycznych i materiałów oświetleniowych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 31223000-5, 31224100-3, 31211310-4, 31531000-7, 31531100-8.

nr sprawy: ZP-7-18-DTO
Termin składania ofert 10.04.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Zmiana treści SIWZ
- Formularz techniczno - cenowy po modyfikacji z dnia 03.04.2018 r.
- Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ
- Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o unieważnieniu postępowania w Części I i II

7. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 30236000-2.

nr sprawy: ZP-8-18-WIŁ
Termin składania ofert 15.05.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Wyjaśnienie treści SIWZ
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Zmiana treści SIWZ z dnia 25.04.2018 r.
- Formularz techniczno-cenowy Część I po modyfikacji
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Zmiana treści SIWZ z dnia 02.05.2018 r.
- Wyjaśnienia z dnia 07.05.2018 r.
- Formularz techniczno-cenowy Część I po modyfikacji nr 2
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ z dnia 09.05.2018 r.
- Formularz techniczno-cenowy Część I po modyfikacji nr 3
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części II
- Informacja o unieważnieniu postępowania w Części I oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części III i IV

8. Zakup i dostawa układów scalonych i elementów elektronicznych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 31711100-4 - elektroniczne elementy składowe.

nr sprawy: ZP-11-18-ZD
Termin składania ofert 22.05.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I i II

9. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla WIŁ.
Nr CPV: 30236000-2, 30231300-0, 48000000-8, 30232100-5.

nr sprawy: ZP-10-18-ZD
Termin składania ofert 24.05.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Wyjaśnienie treści SIWZ
- Wyjaśnienie treści SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I i II

10. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie posadzek w budynkach na terenie Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 45430000-0.

nr sprawy: ZP-12-18-DTO
Termin składania ofert 25.06.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Przedmiar robót bud. nr 18
- Przedmiar robót bud. nr 24
- Pytania i odpowiedzi do SIWZ
- Informacja o unieważnieniu postępowania

11. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 30236000-2 - różny sprzęt komputerowy, 30231300-0 - monitory ekranowe, 48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 30232110-8 - drukarki laserowe.

nr sprawy: ZP-14-18-WIŁ
Termin składania ofert 06.07.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o unieważnieniu postępowania w Części I i Części III oraz wybór najkorzystniejszej oferty w Części II

12. Zakup i dostawa układów scalonych i elementów elektronicznych montażowych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 31711100-4 - elektroniczne układy składowe.

nr sprawy: ZP-15-18-ZD
Termin składania ofert 24.07.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ

13. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 30236000-2 - różny sprzęt komputerowy, 30231300-0 - monitory ekranowe, 48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 30232110-8 - drukarki laserowe.

nr sprawy: ZP-16-18-WIŁ
Termin składania ofert 03.09.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ
- Formularz techniczno-cenowy Część I po modyfikacji
- Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o unieważnieniu postępowania w Części I
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części II i III

14. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 30236000-2, 48000000-8, 30232110-8.

nr sprawy: ZP-20-18-WIŁ
Termin składania ofert 05.10.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I i II

15. Zakup i dostawa układów scalonych i elementów elektronicznych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 31711100-4.

nr sprawy: ZP-19-18-ZD
Termin składania ofert 09.10.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


16. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 30125110-5, 30125100-2, 30192113-6, 30192300-4.

nr sprawy: ZP-21-18-WIŁ
Termin składania ofert 14.11.2018 r. do godz. 10:00
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Zmiana treści specyfikacji SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Zmiana treści SIWZ - 25.10.2018 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 5.11.2018 r.
- Zmiana treści SIWZ - 5.11.2018 r.
- Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ - 9.11.2018 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 9.11.2018 r.
- SIWZ po modyfikacji - 9.11.2018 r.
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części II

16. Zakup i dostawa zestawu komputerowego dla WIŁ.
Nr CPV: 30236000-2, 30231300-0, 48000000-8, 30232110-8.
nr sprawy: ZP-22-18-WIŁ
Termin skł‚adania ofert 19.10.2018 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


16. Zakup oprogramowania  dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 48000000-8.

nr sprawy: ZP-23-18-WIŁ
Termin skł‚adania ofert 19.10.2018 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Wyjaśnienie dotyczące specyfikacja SIWZ
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- SIWZ po mydyfikacji 17.10.2018 r.
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I i II

17. Zakup i dostawa materiałów remontowych i wykładzin dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 44190000-8 - różne materiały budowalne, 44810000-1 - farby, 39224210-3 - pędzle malarskie, 44112200-0 - wykładziny podłogowe, 44113200-7 - płytki, 44140000-3 - produkty związane z materiałami budowlanymi.

nr sprawy: ZP-24-18-DTO
Termin skł‚adania ofert 15.11.2018 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Wyjaśnienie treści SIWZ
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Załączniki do SIWZ po modyfikacji
- Informacja z otwarcia ofert
- Sprostowanie informacji z otwarcia ofert
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I i w Części II oraz o unieważnieniu postępowania w Części III

18. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 30236000-2 - różny sprzęt komputerowy, 48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 30232110-8 - drukarki laserowe, 30232150-0 - drukarki atramentowe, 30125110-5 - tonery do drukarek laserowych/faksów.

nr sprawy: ZP-25-18-WIŁ
Termin skł‚adania ofert 26.11.2018 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

19. Zakup i dostawa artykułów elektrycznych i materiałów oświetleniowych dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 31224100-3 - wtyki i gniazda, 31211310-4 - włączniki, 31531000-7 - żarówki, 31531100-8 - żarówki oświetleniowe.

nr sprawy: ZP-26-18-DTO
Termin skł‚adania ofert 13.12.2018 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Wyjaśnienie treści SIWZ
- Załączniki do SIWZ po modyfikacji
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania w Części I
- Informacja o unieważnieniu postępowania w Części II

20.Wojskowy Instytut Łączności: Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni centralnego ogrzewania w Wojskowym Instytucie Łączności na sezon grzewczy 2019-2020
Nr CPV: 09135100-5 - olej opałowy.

nr sprawy: ZP-27-18-DTO
Termin skł‚adania ofert 07.01.2019 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


21. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Wojskowego Instytutu Łączności.
Nr CPV: 30236000-2 - różny sprzęt komputerowy, 48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 30232110-8 - drukarki laserowe, 31433000-0 - akumulatory niklowo-żelazowe .

nr sprawy: ZP-2-19-WIŁ
Termin skł‚adania ofert 20.02.2019 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Wyjaśnienie treści SIWZ
- Załącznik nr 2a do SIWZ po modyfikacji
- Wyjaśnienie treści SIWZ 2
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


22. Roboty remontowe posadzek w bibliotece i czytelni w budynku nr 28.
Nr CPV: 45430000-0 - pokrywanie podłóg i ścian.

nr sprawy: ZP-3-19-DTO
Termin skł‚adania ofert 28.02.2019 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Załączniki nr 4 i 4a do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o unieważnieniu postępowania w Części I i II


23.Zakup paliwa do pojazdów służbowych Wojskowego Instytutu Łączności
Nr CPV: 09100000-0, dodatkowe: 09132100-4, 09134100-8.

nr sprawy: ZP-4-19-DTO
Termin skł‚adania ofert 15.03.2019 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o unieważnieniu postępowania


24.Roboty remontowe posadzek w bibliotece i czytelni w budynku nr 28
Nr CPV: 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian.

nr sprawy: ZP-8-19-DTO
Termin skł‚adania ofert 15.04.2019 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki nr 4 do SIWZ
- Załącznik nr 4a do SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o unieważnieniu postępowania


25.Zakup paliwa do pojazdów służbowych Wojskowego Instytutu Łączności
Nr CPV: 09100000-0, dodatkowe: 09132100-4, 09134100-8.

nr sprawy: ZP-9-19-DTO
Termin skł‚adania ofert 09.04.2019 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


26.Modernizacja i rozbudowa rozdzielni głównej niskiego napięcia wraz z przebudową układu zasilania w budynku Wojskowego Instytutu Łączności w formule zaprojektuj i wybuduj
Nr CPV: 71320000-7, dodatkowe: 45310000-3, 45315600-4.

nr sprawy: ZP-10-19-DTO
Termin skł‚adania ofert 16.04.2019 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Program funkcjonalno-użytkowy
- Załączniki do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o unieważnieniu postępowania


27.Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności
Nr CPV: 30236000-2, 30231300-0, 48000000-8.

nr sprawy: ZP-6-19-WIŁ
Termin skł‚adania ofert 18.04.2019 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Ogł‚oszenie - zmiana
Ogł‚oszenie - zmiana 2
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Specyfikacja SIWZ - zmiana
- Specyfikacja SIWZ - zmiana 2
- Załączniki do SIWZ
- Załączniki do SIWZ - po modyfikacji
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I oraz unieważnieniu postępowania w Części II
- Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przystąpieniu do powtórnej czynności badania oceny złożonych ofert


28.Zakup i dostawa materiałów remontowych oraz wykładzin dla Wojskowego Instytutu Łączności
Nr CPV: 44190000-8 - różne materiały budowlane, 44140000-3 - produkty związane z materiałami budowlanymi, 44810000-1 - farby, 39224210-3 - pędzle malarskie, 44112200-0 - wykładziny podłogowe, 44191600-1 - panele.

nr sprawy: ZP-7-19-DTO
Termin skł‚adania ofert 11.04.2019 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I oraz o unieważnieniu postępowania w Części II


29.Zakup i dostawa artykułów elektrycznych i materiałów oświetleniowych dla Wojskowego Instytutu Łączności
Nr CPV: 31224100-3 - wtyki i gniazda, 31210000-1 - elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych, 31320000-5 - kable energetyczne, 31500000-1 - urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne.

nr sprawy: ZP-12-19-DTO
Termin skł‚adania ofert 17.05.2019 r. do godz. 10:00
Ogł‚oszenie
Pliki do pobrania:
- Specyfikacja SIWZ
- Załączniki do SIWZ
- Informacja z otwarcia ofert


 


Pokaż/ukryj przetargi z roku 2017


Pokaż/ukryj przetargi z roku 2016


Pokaż/ukryj przetargi z roku 2015


 

Kontakt:

Katarzyna Juras - 261 885 560, e-mail: k.juras@wil.waw.pl

Pracownicy uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

Edyta Janulewicz - 261 885 562, e-mail: e.janulewicz@wil.waw.pl

Anna Karaszewska - 261 885 543, e-mail: a.karaszewska@wil.waw.pl


Ewa Wojdaszewicz - 261 885 543, e-mail: e.wojdaszewicz@wil.waw.pl

Agnieszka Zawada - 261 885 543, e-mail: a.zawada@wil.waw.pl

Beata Bochenek - 261 885 543, e-mail: b.bochenek@wil.waw.pl
© 2006 Wojskowy Instytut Łączności