O INSTYTUCIE
OFERTA
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
Publikacje pracowników
Monografie
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  
Monografie


Tytuł: Sprzętowa generacja losowych ciągów
           binarnych

Autor: Marek Leśniewicz

Wydawnictwo: Wojskowa Akademia Techniczna

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009

Liczba stron: 392

ISBN 978-83-61486-31-2

Cena: 30 zł + koszt wysyłki

Forma płatności: wpłata na konto bankowe:
ING Bank Śląski o/Legionowo
96 1050 1012 1000 0005 0241 0376


Opis książki:

Niniejsza monografia została napisana z intencją prezentacji dowodu bezpieczeństwa losowych ciągów binarnych generowanych metodami sprzętowymi. Monografia stanowi w zasadzie kompletny raport z prowadzonych na bieżąco prac naukowych, badawczych i technicznych, których celem było opracowanie teorii, która pozwoliłaby na wskazanie przesłanek do skonstruowania źródła doskonale losowych ciągów binarnych w postaci sprzętowego generatora, wytwarzającego takie ciągi w czasie rzeczywistym.W monografii opisano wszystkie istotne, pozytywnie rozwiązane problemy, a w kilku przypadkach na zasadzie dowodu przez zaprzeczenie opisano również chybione podejścia. Wszystkie opisane problemy zostały starannie zbadane, a wszystkie zależności analityczne zweryfikowane doświadczalnie. W zdecydowanej większości przypadków zależności te zostały wyprowadzone od podstaw, jedynie kilka z nich ma charakter heurystyczny. Podejmując się rozwiązania problemu losowości w ujęciu inżynierskim, staraliśmy się przeprowadzić proces analityczno-konstrukcyjny z założeniem osiągnięcia najlepszego z możliwych wyniku technicznego, potwierdzonego formalnym dowodem poprawności. Szczególną intencją opracowania tego generatora było jego zastosowanie do celów kryptograficznych i właśnie to zastosowanie stanowi w szczególności o formie i treści naszej pracy.
Do monografii załączono płytę DVD z tekstami publikacji, dotyczącymi literatury przedmiotu oraz próby ciągów losowych. Ze względu na swoją liczebność, próby te mogą zostać użyte nie tylko do zastosowań praktycznych, ale również do zaawansowanych badań statystycznych w innych ujęciach, niż to opisano w pracy.


<< Powrót do spisu monografii


© 2006 Wojskowy Instytut Łączności