O INSTYTUCIE
OFERTA
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
Publikacje pracowników
Monografie
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  

Publikacje pracowników naukowo-badawczych WIŁ:

Rok: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MONOGRAFIE

  Opis bibliograficzny Otwórz artykuł
1.

PAWEŁ KANIEWSKI, ROBERT MATYSZKIEL, JAN JACH, MARCIN WIŚNIEWSKI, MATEUSZ KUSTRA
System zarządzania łącznością radiową - konieczny element architektury BMS
[w:] Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych, Sieradz 2017, ISBN 978-83-940387-3-1, s. 231-243
SYGN.: MK-366
[Referat wygłoszony na: VIII Konferencji Łączności  Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych, Sieradz, 27-28 kwietnia 2017 r.]

 
2.

MARCIN WIŚNIEWSKI, ADAM DOBKOWSKI, GRZEGORZ PATER, MARCIN RYMON LIPINSKI, ROBERT MATYSZKIEL, PAWEŁ KANIEWSKI, JAN JACH
Polska radiostacja wąskopasmowa SDR z implementacją waveformu NBWF - wyniki badań
[w:] Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych, Sieradz 2017, ISBN 978-83-940387-3-1, s. 93-113
SYGN.: MK-366
[Referat wygłoszony na: VIII Konferencji Łączności  Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych, Sieradz, 27-28 kwietnia 2017 r.]

 
3.

JAN JACH, ROBERT TOMASIK, ROBERT MATYSZKIEL, PAWEŁ KANIEWSKI, RAFAŁ POLAK, MATEUSZ KUSTRA
Wymagania stawiane szerokopasmowym radiostacjom SDR wykorzystywanym w wojskowych systemach łączności radiowej
[w:] Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych, Sieradz 2017, ISBN 978-83-940387-3-1, s. 244-251
SYGN.: MK-366
[Referat wygłoszony na: VIII Konferencji Łączności  Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych, Sieradz, 27-28 kwietnia 2017 r.]

 
4.

JANUSZ ROMANIK, ADAM KRAŚNIEWSKI, EDWARD GOLAN, RAFAŁ BRYŚ
KRZYSZTOF ZUBEL, MIROSŁAW ŚWISTUNIUK
Problematyka diagnozowania sprzętu łączności w warunkach polowych na przykładzie aparatowni ADR-K
[w:] Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych, Sieradz 2017, ISBN 978-83-940387-3-1, s. 177-191
SYGN.: MK-366
[Referat wygłoszony na: VIII Konferencji Łączności  Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych, Sieradz, 27-28 kwietnia 2017 r.]

 
5.

ROBERT BIAŁAS
Ocena bezpieczeństwa urządzeń teleinformatycznych w oparciu o standard common Criteria
[w:] Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych, Sieradz 2017, ISBN 978-83-940387-3-1, s. 75-82
SYGN.: MK-366
[Referat wygłoszony na: VIII Konferencji Łączności  Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych, Sieradz, 27-28 kwietnia 2017 r.]

 
6.

MATEUSZ KUSTRA, KRZYSZTOF KOSMOWSKI, MAREK SUCHAŃSKI, JÓZEF PAWELEC
Hybrid Detection as a Method to Increase Performance of Sensing
[w:] Proceedings of IEICE Information and Communication Technology Forum 2017, Poznań 2017, ISBN 978-83-932602-2-5

 

 
© 2006 Wojskowy Instytut Łączności