Seminaria

Plan seminariów Wojskowego Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego na i półrocze 2021 roku

(seminaria 1, 2 i 4 będą odbywały się zdalnie o godz. 10 - linki poniżej; seminarium 3 - niejawne odbędzie się w WIŁ-PIB w centrum szkoleniowo-konferencyjnym o godz. 10)

 

Lp.

Temat

Prowadzący

 Data

Link do platformy wideokonferencyjnej
1.
Identyfikowalny schemat podpisu cyfrowego.
dr inż. Mariusz
Borowski
mgr inż. Jarosław Gocałek
25.11.2021r.
https://global.gotomeeting.com/join/269910757
2.
VSWR-Voltage Standing Wave Ratio - istotny parametr niezawodnej komunikacji​.
mgr inż. Andrzej Firlej
07.12.2021r.
3.
Architektura systemu teleinformatycznego na potrzeby nowoczesnego systemu rozpoznania patrolowego zaprojektowanego i zbudowanego na bazie kołowego transportera opancerzonego LOTR.​
Seminarium niejawne – „zastrzeżone”.

Uczestnicy seminariów niejawnych zobowiązani są do przedstawienia organizatorom  poświadczenia bezpieczeństwa i zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 
dr inż. Robert
Urban
mjr mgr inż.
Kamil Wilgucki
mjr mgr inż.
Jarosław
Milewski
mgr inż. Piotr Grądzki
09.12.2021r
 
4.
Ataki na kwantową dystrybucję kluczy.
dr Janusz Szmidt
21.12.2021r.
https://global.gotomeeting.com/join/695810189

Uwaga!


Informacje o zmianach w planie seminariów są zamieszczane na stronach www.wil.waw.pl w zakładce SEMINARIA.
Przed seminarium proszę skontaktować się z organizatorem w sprawie przekazania hasła (niezbędne do wzięcia udziału w seminarium).

Joanna Szymczyk
tel. 261 885 564
j.szymczyk@wil.waw.pl


W seminarium można uczestniczyć z wykorzystaniem przeglądarki internetowej lub aplikacji GoToMeeting: https://global.gotomeeting.com/install

Opcje strony

do góry