Seminaria

Plan seminariów Wojskowego Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego na I półrocze 2024 roku

Seminaria odbywają się obecnie stacjonarnie w siedzibie WIŁ -PIB.

 

Lp.

Temat

Prowadzący

 Data

Link do platformy wideokonferencyjnej
1.

CSfC czyli wykorzystanie nadzorowanych, kryptograficznych systemów komercyjnych do ochrony informacji klasyfikowanych

dr inż. Mariusz Borowski

19.03.2024
seminarium stacjonarne
2.
Szyfrowanie oparte na tożsamości w kryptografii post-kwantowej dr Janusz Szmidt

 

04.06.2024

 

seminarium stacjonarne
3.
Zasady pomiarów temperatury i wilgotności podczas badań środowiskowych szacowanie niepewności czynnika środowiskowego temperatury i wilgotności

mgr inż. Andrzej Firlej

mgr inż. Sławomir Musiał
11.06.2024
seminarium stacjonarne
4.

Testy interoperacyjności Systemu MEDICS na podstawie ćwiczeń CWIX 2024

dr inż. Marek Małowidzki

dr inż. Przemysław Bereziński

dr inż. Rafał Piotrowski
27.06.2024 seminarium stacjonarne

Uwaga!


Informacje o zmianach w planie seminariów są zamieszczane na stronach www.wil.waw.pl w zakładce SEMINARIA.
Informacji udziela:

Joanna Szymczyk
tel. 261 885 564
j.szymczyk@wil.waw.pl


 

Opcje strony

do góry