Seminaria

Plan seminariów Wojskowego Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego na I półrocze 2022 roku

Wszystkie seminaria będą odbywały się zdalnie.

 

Lp.

Temat

Prowadzący

 Data

Link do platformy wideokonferencyjnej
1.
Postkwantowy kryptosystem NTRU. dr  Janusz Szmidt
17.02.2022r.
https://global.gotomeeting.com/join/184258957
2.
Ewakuacja medyczna w misjach koalicyjnych - wyzwania i ograniczenia.

dr inż. Joanna Śliwa

dr inż. Rafał Piotrowski

 

24.05.2022r.

 

https://global.gotomeeting.com/join/244898501
3.
Algorytmy postkwantowe
dr Janusz Szmidt
09.06.2021r.
https://global.gotomeeting.com/join/178513645

Uwaga!


Informacje o zmianach w planie seminariów są zamieszczane na stronach www.wil.waw.pl w zakładce SEMINARIA.
Przed seminarium proszę skontaktować się z organizatorem w sprawie przekazania hasła (niezbędne do wzięcia udziału w seminarium).

Joanna Szymczyk
tel. 261 885 564
j.szymczyk@wil.waw.pl
 

W seminarium można uczestniczyć z wykorzystaniem przeglądarki internetowej lub aplikacji GoToMeeting: https://global.gotomeeting.com/install


 

Opcje strony

do góry