Publikacje

Wymagania stawiane szerokopasmowym radiostacjom SDR wykorzystywanym w wojskowych systemach łączności radiowej


Tytuł
Wymagania stawiane szerokopasmowym radiostacjom SDR wykorzystywanym w wojskowych systemach łączności radiowej
Typ publikacji
Rok
2017
Data dokładna
Autorzy słownie
Jach Jan, Tomasik Robert, Polak Rafał
ISBN/ISSN
ISBN: 978-83-940387-3-1
Informacje dodatkowe

Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych
[Artykuł wygłoszony na: VIII Konferencji Łączności  Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych, Sieradz, 27-28 kwietnia 2017 r.]

str. 244-251

Adres url strony
do góry