Publikacje

Estymacja stabilności łączy na potrzeby algorytmów routingu ad-hoc


Tytuł
Estymacja stabilności łączy na potrzeby algorytmów routingu ad-hoc
Typ publikacji
Rok
2019
Data dokładna
2019
Autorzy słownie
ISBN/ISSN
ISSN: 1230-3496, e-ISSN: 2449-7487
Informacje dodatkowe

Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6/2019,str. 420-424 , CD

DOI:10.15199/59.2019.6.64

Abstrakty:  

PL: Efektywność sieci MANET uzależniona jest od sprawności funkcjonującego w niej mechanizmu routingu, w szczególności w warunkach dużej dynamiki zmian topologii. Zmiany topologii sieci skutkują częstymi przerwami łączności, co prowadzi do opóźnień i utraty danych. W artykule przedstawiona została koncepcja routingu znakującego łącza metrykami bazującymi na estymacji czasów powiązań pomiędzy węzłami sieci. Rozwiązanie to pozwala na budowanie tras złożonych z węzłów o największej wiarygodności oraz na wcześniejszą reakcję routingu na zmiany topologii. W artykule przedstawiono również wyniki testów symulacyjnych.

EN: The MANET network efficiency largely depends on the routing mechanism, often working in high topology changes conditions. It leads to communication interruptions and consequently to delays and data loss. The article presents the concept of routing with using metrics based on estimation of nodes’ connections times. This solution allows to build routing paths consist of most reliable nodes and lead to early react to topology changes. In article also are presented the simulation tests results of modified routing protocol with different estimated link metrics.

Słowa kluczowe

PL: stabilność łączy, routing ad-hoc 

EN: links stability, ad-hoc routing 

Referat wygłoszony na: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (25-27.06.2019, Wrocław, Polska)

Powiązane publikacje
    -
do góry