Publikacje

Monitoring widma z wykorzystaniem platformy sprzętowej USRP-2920


Tytuł
Monitoring widma z wykorzystaniem platformy sprzętowej USRP-2920
Typ publikacji
Rok
2018
Data dokładna
Autorzy słownie
ISBN/ISSN
ISSN: 1230-3496, e-ISSN: 2449-7487
Informacje dodatkowe

Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2018, nr 8-9 + CD

DOI: 10.15199/59.2018.8-9.40

Referat wygłoszony na: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT), Bydgoszcz, 12-14.09.2018 r.

Streszczenie: Wykrywanie użytkownika pierwotnego jest jednym z najbardziej istotnych elementów radia kognitywnego. Stąd też zainteresowanie efektywnymi metodami detekcji sygnałów. W artykule przedstawiono wyniki badań detektora energii i cyklostacjonarności zbudowanego na platformie radia programowalnego USRP-2920.
Abstract: Primary User (PU) detection is a fundamental problem in cognitive radio. Therefore there is a lot of interest in the effective method of detection. In this paper were shown test results energy and cyclostationary detectors. Detectors were implemented and verified on USRP- 2920 platform.

 

 
Powiązane publikacje
    -
do góry