Publikacje

Demonstrator technologii dynamicznego zarządzania widmem w sieci radia kognitywnego


Tytuł
Demonstrator technologii dynamicznego zarządzania widmem w sieci radia kognitywnego
Typ publikacji
Rok
2017
Data dokładna
Autorzy słownie
Gajewski Piotr, Łopatka Jerzy
ISBN/ISSN
ISSN: 1230-3496, e-ISSN: 2449-7487
Informacje dodatkowe

Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2017, nr 6 + CD, str. 458-461

[Referat wygłoszony na: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT), Poznań, 21-23.06.2017 r.]

DOI: 10.15199/59.2017.6.70

Streszczenie: Stosowanie technik dynamicznego zarządzania widmem (DZW) jest kluczem do efektywniejszego wykorzystania pasma częstotliwości. W ramach projektu opracowano dwa rozwiązania DZW: z zarządzaniem scentralizowanym (CDSA), wykorzystującym broker częstotliwości oraz rozproszonym, w którym do współdzielenia pasma zastosowano procedury oportunistycznego dostępu do widma (OSA). W obydwu przypadkach węzły radiowe posiadały funkcje CR. Wykonane badania wykazały istotny wzrost efektywności widmowej i odporności na zakłócenia w obydwu rozwiązaniach.
Abstract: The Dynamic Spectrum Management is a key to increase the spectrum efficiency usage in rapidly growing demand for spectrum in military operations. In research project, two concepts have been proposed and demonstrated. Coordinated DSA uses the frequency broker for centralized management of spectrum resources, and decentralized one uses OSA solutions for spectrum sharing. In both demonstrators, the radio nodes are equipped with some cognitive functions. The experiments show significant increase of spectrum efficiency and jamming resistance for both DSM solutions.

 

 
Powiązane publikacje
    -
do góry