Publikacje

Mapy środowiska radiowego jako element systemu zarządzania częstotliwościami w nowoczesnych bezprzewodowych systemach teleinformatycznych


Tytuł
Mapy środowiska radiowego jako element systemu zarządzania częstotliwościami w nowoczesnych bezprzewodowych systemach teleinformatycznych
Typ publikacji
Rok
2019
Data dokładna
2019
Autorzy słownie
ISBN/ISSN
ISSN: 0033-2089, e-ISSN: 2449-9528
Informacje dodatkowe

Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania,vol. 60,  nr 2/2019, str. 42-45

DOI
 
Abstrakty:
 
PL
W artykule zostanie przedstawiona problematyka tworzenia map środowiska radiowego REM (ang. Radio Environment Map) uważanych za nieodzowny element architektury systemu zarządzania częstotliwościami w nowoczesnych systemach bezprzewodowych. W szczególności zostaną przedstawione techniki zobrazowania map środowiska radiowego w oparciu o wybrane metody interpolacji z uwypukleniem czynników determinujących dokładność odwzorowania poziomu sygnału. Zaprezentowana zostanie również metoda oceny jakości przykładowych zobrazowań wykonanych na podstawie pomiarów przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych.
EN
The article will present the issue of creating radio environment map (REM) considered as an indispensable element of the architecture of the frequency management system in modern wireless systems. In particular, radio environment map imaging techniques will be presented based on selected interpolation methods with emphasis on factors determining accuracy of signal level mapping. The method of assessing the quality of exemplary images made on the basis of measurements carried out under real conditions will be also presented.
Słowa kluczowe:
EN
 
Referat wygłoszony na: VIII Konferencja „Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka"
Powiązane publikacje
    -
do góry