Publikacje

Ochrona informacji w radiostacjach definiowanych programowo systemu łączności bezprzewodowej dla użytkowników mobilnych


Tytuł
Ochrona informacji w radiostacjach definiowanych programowo systemu łączności bezprzewodowej dla użytkowników mobilnych
Typ publikacji
Rok
2019
Data dokładna
2019
Autorzy słownie
ISBN/ISSN
ISSN: 1230-3496, e-ISSN: 2449-7487
Informacje dodatkowe

Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6/2019,str.  283-286, CD

DOI 10.15199/59.2019.6.33

Abstrakty:  

PL: System łączności bezprzewodowej jest budowany z wykorzystaniem szerokopasmowych radiostacji definiowanych programowo, których zadaniem jest tworzenie ad-hoc sieci szkieletowych IP dla użytkowników poruszających się na pojazdach. System zapewnia ochronę informacji w warstwach transmisji, sieci i komunikacji, gdzie zastosowano mechanizmy kryptograficzne dedykowane na potrzeby budowania różnych domen. Podsystem zarządzania radiostacjami i kryptografią umożliwia planowanie, zarządzanie i zbieranie doświadczeń z misji.

EN: The wireless communication system is built with wide band software defined radios (SDR) in order to create ad-hoc IP network for users moving on vehicles (MANET). This system provides TRANSEC, NETSEC and COMSEC protection with cryptographic mechanisms dedicated to national, allied and coalition needs. The radio and cryptography management subsystem enables planning, management and collecting mission experiences.

Słowa kluczowe:

PL: radio definiowane programowo, kryptografia, mobilne sieci ad-hoc  

EN: software defined radio, SD, cryptography, mobile ad-hoc network, MANET 

Referat wygłoszony na: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (25-27.06.2019, Wrocław, Polska)

 
 
Powiązane publikacje
    -
do góry