Publikacje

Ocena wpływu metryki łącza na efektywność mechanizmu routingu bazującego na OLSRv2


Tytuł
Ocena wpływu metryki łącza na efektywność mechanizmu routingu bazującego na OLSRv2
Typ publikacji
Rok
2017
Data dokładna
Autorzy słownie
ISBN/ISSN
ISSN: 1230-3496, e-ISSN: 2449-7487
Informacje dodatkowe

Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2017, nr 6 + CD, str. 247-250

[Referat wygłoszony na: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT), Poznań, 21-23.06.2017 r.]

DOI: 10.15199/59.2017.6.20

Streszczenie: W artykule dokonano oceny wpływu metryki łącza na efektywność mechanizmu routingu w mobilnej sieci ad-hoc z protokołem OLSR. Badania przeprowadzono w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem węzłów na bazie laptopów z kartami Wi-Fi oraz protokołem OLSRv2. Przedstawiono wyniki badań z uwzględnieniem zależności między szybkością transmisji, metryką łącza i metryką trasy. Zaproponowano modyfikację metody szacowania metryki łącza w taki sposób, aby mechanizm routingowy preferował trasy z łączami o większej przepływności.
Abstract: This paper presents the evaluation of the link metric influence on the routing mechanism performance in mobile ad-hoc networks based on the proactive Optimized Link State Routing (OLSRv2) protocol. The experiments were carried out in real environment with radio nodes based on Wi-Fi equipment and OLSRv2 implementation. The results were discussed and a new approach to the link metric assessment was presented. In our proposal the link metric includes the data rate and the number of the packets received, although fast links are preferred.

 

 
Powiązane publikacje
    -
do góry