Publikacje

Ocena możliwości zastosowania protokołu OLSR w sieciach sensorowych rozwijanych w terenie zurbanizowanym


Tytuł
Ocena możliwości zastosowania protokołu OLSR w sieciach sensorowych rozwijanych w terenie zurbanizowanym
Typ publikacji
Rok
2017
Data dokładna
Autorzy słownie
ISBN/ISSN
ISSN: 1230-3496, e-ISSN: 2449-7487
Informacje dodatkowe

Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2017, nr 6 + CD, str. 548-551

[Referat wygłoszony na: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT), Poznań, 21-23.06.2017 r.]

DOI: 10.15199/59.2017.6.91

Streszczenie: W artykule oceniono możliwość zastosowania protokołu OLSR w sieciach sensorowych rozwijanych w terenie zurbanizowanym. Ocenę przeprowadzono na podstawie wyników badań symulacyjnych. Scenariusz badawczy zakładał, że w terenie miejskim poruszają się mobilne platformy z zamontowanymi czujnikami. Porównano efektywność sieci (strata i opóźnienie pakietów oraz narzut) z protokołem AODV i OLSR ze standardowymi i zmodyfikowanymi parametrami. Uzyskane wyniki potwierdziły możliwość zastosowania protokołu OLSR w takim scenariuszu.
Abstract: This paper presents the efficiency evaluation of the OLSR protocol for sensor networks in urban areas. Simulation experiments were conducted to compare results for the OLSR with the standard and adjusted parameters and with the AODV protocol. The scenario assumed that mobile platforms carrying sensors were moving in the urban environment. The following metrics were used for the evaluation: PDR (Packet Delivery Ratio), packet delay, routing overhead. Results confirmed that adjusted OLSR outperforms AODV and standard OLSR.

 

 
Powiązane publikacje
    -
do góry