Publikacje

Narzędzia wspomagające proces planowania falowego w zakresie KF weryfikacja eksperymentalna


Tytuł
Narzędzia wspomagające proces planowania falowego w zakresie KF weryfikacja eksperymentalna
Typ publikacji
Rok
2018
Data dokładna
Autorzy słownie
Namiotko Rafał, Dobkowski Adam, Wiśniewski Marcin, Pater Grzegorz
ISBN/ISSN
ISSN: 1230-3496, e-ISSN: 2449-7487
Informacje dodatkowe

Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2018, nr 6 + CD, str. 348-352

Referat wygłoszony na: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT) Gdańsk, 20-22.06.2018 r.

DOI
 
Abstrakty:
PL: W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę łączności radiowej KF, wymieniono i pokrótce opisano podstawowe wojskowe standardy odnoszące się do zakresu KF. Przedstawiono oprogramowanie pozwalające zweryfikować przydatność przydzielonych przez organ nadrzędny częstotliwości roboczych. Przedstawiono wyniki badań transmisji w relacjach radiowych KF wykorzystujących radiostacje RKP-8100 produkcji firmy CTM.
EN: This article presents the characteristics of HF radio communications. The basic military standards relating to the scope of HF are listed and briefly described. The software for verifying the suitability of operating frequencies assigned by the superior authority is presented. Results of transmission tests of HF radio communication using RKP-8100 radio stations produced by CTM are presented.

 

 
Powiązane publikacje
    -
do góry