Publikacje

Mikrofalowy generator losowych ciągów binarnych – konstrukcja, oprogramowanie i dowód bezpieczeństwa


Tytuł
Mikrofalowy generator losowych ciągów binarnych – konstrukcja, oprogramowanie i dowód bezpieczeństwa
Typ publikacji
Rok
2023
Data dokładna
Autorzy słownie
ISBN/ISSN
Informacje dodatkowe
 

Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 99, Nr 5/2023

doi:10.15199/48.2023.05.13

Streszczenie: w artykule przedstawiono opis elektronicznych i programistycznych rozwiązań sprzętowego, mikrofalowego generatora losowych ciągów binarnych o przepływności wyjściowej 1 Gbit/s. Szczególną uwagę poświęcono problemom programowej obsługi procesów przetwarzania ciągów o tak dużej przepływności. Opisano autorską metodę pomiarów i weryfikacji entropii generowanych ciągów oraz przedstawiono warunkowy, kryptograficzny dowód ich bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe: generacja ciągów (liczb) losowych, losowość, entropia, układy i sygnały mikrofalowe

Abstract: the article presents a description of electronic and programming solutions for a hardware, microwave random binary sequences generator with an output bit rate of 1 Gbps. Particular attention was paid to the problems of programmatic handling of string processing processes with such a high throughput. Have been described the method of measuring and verifying the entropy of the generated strings and presents a conditional, cryptographic proof of their security. (Microwave random binary sequence generator – design, software and security proof.)

Keywords: random sequences (number) generation, randomness, entropy, microwave circuits and signals

Powiązane publikacje
    -
do góry