Publikacje

Sposób realizacji szerokopasmowej łączności radiowej w zakresie KF


Tytuł
Sposób realizacji szerokopasmowej łączności radiowej w zakresie KF
Typ publikacji
Rok
2019
Data dokładna
2019
Autorzy słownie
Dobkowski Adam, Lipiński Marcin Rymon
ISBN/ISSN
ISSN: 0033-2089, e-ISSN: 2449-9528
Informacje dodatkowe

Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, vol. 60, nr 5/2019

DOI 10.15199/13.2019.5.2

Abstrakty:
PL
W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę szerokopasmowej łączności radiowej KF, wymieniono i opisano podstawowe wojskowe standardy odnoszące się do szerokopasmowej transmisji zakresu KF. Przedstawiono stan prac nad standardami i podstawowe zagadnienia dotyczące stosowania anten o małych gabarytach. Zaprezentowano wyniki symulacji i pomiarów szerokości pasma roboczego różnych typów anten KF z wykorzystaniem radiostacji RKP-8100 produkcji firmy CTM.
EN
The article presents the characteristics of broadband HF radio communications. Basic military standards for the broadband HF radio range are briefly described. The state of knowledge about standards and basic issues related to the work of small antennas is presented. Results of simulations and measurements of the work bandwidth of various types of HF antennas made in the test set with RKP-8100 radios produced by CTM are presented.
Słowa kluczowe:

 

Powiązane publikacje
    -
do góry