Publikacje

Routing z estymacją powiązań węzłów sieci MANET


Tytuł
Routing z estymacją powiązań węzłów sieci MANET
Typ publikacji
Rok
2018
Data dokładna
Autorzy słownie
Gajewski Piotr
Autorzy
ISBN/ISSN
ISSN 1230-3496, e-ISSN 2449-7487
Informacje dodatkowe
 
Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2018, nr 8-9 + CD, str. 646-649
Referat wygłoszony na: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT), Bydgoszcz, 12-14.09.2018 r.
Abstrakty:
 
PL
Efektywność sieci MANET uzależniona jest od funkcjonowania w niej mechanizmu routingu rozpoznającego topologię sieci, a następnie zestawiającego trasy do węzłów, często w warunkach dużej dynamiki zmian topologii. Prowadzi to do częstych przerw łączności, a w efekcie do opóźnień i strat danych. W artykule przedstawiona została koncepcja routingu z estymacją powiązań pomiędzy węzłami sieci. Rozwiązanie to pozwoli na wcześniejszą reakcję routingu na zmiany topologii oraz podjęcie działań utrzymania ciągłości tras. W artykule przedstawiono również wyniki testów symulacyjnych.
EN
The MANET network efficiency largely depends on the routing mechanism. This mechanism recognizes network topology, and than sets the routes to nodes, often under high topology changes. It leads to communication interruptions and consequently to delays and data loss. The article presents the concept of routing with nodes connection prediction. This solution allows for early response to topology changes and to take action to maintain routes continuity. In article also are presented the results of the connections time measurements’ simulation tests.
Słowa kluczowe:
PL
Powiązane publikacje
    -
do góry