Publikacje

Weryfikacja stanu certyfikatów X.509 w sieciach o niskich zasobach


Tytuł
Weryfikacja stanu certyfikatów X.509 w sieciach o niskich zasobach
Typ publikacji
Rok
2020
Data dokładna
2020
Autorzy słownie
ISBN/ISSN
ISSN: 1230-3496, e-ISSN: 2449-7487
Informacje dodatkowe

Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2020, nr 7-8 + CD, strony 242-245, CD

 DOI 10.15199/59.2020.7-8.24

 
 
 
 
 
Referat wygłoszony na:  Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (17-18.09.2020 ; Łódź, Polska)
 
 
 
 
 
 
 

 

 Streszczenie: Artykuł przedstawia problemy weryfikacji certyfikatów X.509 w sieciach o niskich zasobach. Na bazie rozwiązań stosowanych w sieciach publicznych oraz zaleceń z dokumentów standaryzacyjnych dotyczących sieci wojskowych, przedstawiono analizę użycia wybranych scenariuszy, również w sytuacjach wyjątkowych, takich jak wydanie nowego certyfikatu dla CA. Zaproponowano także wykorzystanie scenariusza najlepszego z punktu widzenia przekazu danych w sieciach np. pola walki.

Abstract: The article presents problems of validation of X.509 certificates in low-bandwidth networks. Based on the solutions applied in public networks and the recommendations given in standardization documents for military networks, an analysis of the use of selected scenarios is presented, also in exceptional situations, such as issuing a new CA certificate. It is also proposed to use the best scenario from the point of view of data transfer in for example battlefield networks.
Słowa kluczowe: certyfikat X.509, CRL, OCSP, Sieci o niskich zasobach.
Keywords: X.509 certificate, CRL, OCSP, low-bandwidth networks.
 

 

 

 
Powiązane publikacje
    -
do góry