Publikacje

Zabezpieczenia protokołu uzgadniania kluczy sesji przed kryptoanalizą przy wykorzystaniu komputerów kwantowych


Tytuł
Zabezpieczenia protokołu uzgadniania kluczy sesji przed kryptoanalizą przy wykorzystaniu komputerów kwantowych
Typ publikacji
Rok
2019
Data dokładna
2019
Autorzy słownie
ISBN/ISSN
ISSN: 1230-3496, e-ISSN: 2449-7497
Informacje dodatkowe

Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne nr 7/2019

DOI: 10.15199/59.2019.7.14

Streszczenie: W celu zapewnienia elastyczności działania systemów telekomunikacyjnych, w których wymagana jest ochrona informacji, wykorzystywane są mechanizmy oparte na kryptografii z kluczem publicznym, m. in. protokoły uzgadniania kluczy sesji do szyfrowania transmisji danych. W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa tych protokołów, wynikającym z rozwoju komputerów kwantowych, zaproponowano ich wzmocnienie poprzez zastosowanie tajnych kluczy różnicujących.
Abstract: In order to ensure flexibility in operation of telecommunication systems with information protection, mechanisms based on public key cryptography are used. Due to the security risk of the key agreement protocols by quantum computers, it was proposed to strengthen it by exclusion keys usage.
 
 
Powiązane publikacje
    -
do góry