Publikacje

Przegląd technologii stosowanych w wojskowych systemach łączności bezprzewodowej


Tytuł
Przegląd technologii stosowanych w wojskowych systemach łączności bezprzewodowej
Typ publikacji
Rok
2017
Data dokładna
Autorzy słownie
Mikołajczyk Janusz, Szabra Dariusz
ISBN/ISSN
ISSN: 1230-3496, e-ISSN: 2449-7487
Informacje dodatkowe

Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2017, nr 8-9 + CD, str. 978-983

[Referat Wygłoszony na:  XXXIII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT), Warszawa, 13-15.09.2017 r.]

DOI: 10.15199/59.2017.8-9.71
 
Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia związane z bezprzewodowymi systemami łączności na potrzeby wojska. Przeanalizowano trzy technologie transmisji danych: radiową (RF), laserową (FSO) oraz hybrydową (FSO/RF). W części badawczej opisano dotychczasowy etap prac związany z realizacją projektu LasBITer, który wskazywał na istotne zalety opracowywanego toru transmisji optycznej na potrzeby łącza FSO/RF. W części eksperymentalnej przedstawiono wstępne wyniki testów układu nadawczo-odbiorczego opracowywanego łącza FSO, które umożliwiły określenie jego potencjału.
Abstract: This article presents some aspects of wireless communication systems for military applications. Three data transmission technologies such as radio-frequency (RF), free-space optics (FSO) and hybrid (laser/radio) have been analyzed. In the research section, current state of works related to the the LasBITer project is described. These works have pointed to the significant advantages of the developed FSO system for the FSO/RF hybrid data link. In the experimental part, the preliminary results of the FSO transceiver test to determine its potential, are presented.
Powiązane publikacje
    -
do góry