Publikacje

TACTICS – architektura usługowa dla systemów taktycznych – wyniki projektu


Tytuł
TACTICS – architektura usługowa dla systemów taktycznych – wyniki projektu
Typ publikacji
Rok
2017
Data dokładna
Autorzy słownie
Flizikowski Adam, Samp Krzysztof
ISBN/ISSN
ISSN: 1230-3496, e-ISSN: 2449-7487
Informacje dodatkowe

Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2017, nr 8-9 + CD, str. 739-744

DOI: 10.15199/59.2017.8-9.21

[Referat Wygłoszony na:  XXXIII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT), Warszawa,13-15.09.2017 r.]

 

 
 
 
Streszczenie: W artykule przedstawiono główne wyniki realizacji projektu TACTICS, którego celem było opracowanie architektury systemu pozwalającego na efektywną realizację usług transmisji danych użytkownika w domenie taktycznej, z wykorzystaniem środków łączności radiowej (w tym wąskopasmowej). Adaptacja ruchu generowanego przez systemy informacyjne realizowana jest w sposób całkowicie transparentny. Scharakteryzowana została pokrótce Architektura Referencyjna oraz wybrane wyniki demonstracji działania modelowej implementacji systemu, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, z wykorzystaniem stosowanych w siłach zbrojnych radiostacji VHF, UHF oraz łączy satelitarnych. System ten może zostać wykorzystany do wsparcia realizacji usług podstawowych w systemach dowodzenia. Ponadto wyniki projektu mogą zostać wykorzystane w rozwoju specyfikacji dla sieci FMN (ang. Federated Mission Networking) oraz do budowy dedykowanego do sieci taktycznej kontrolera SDN (ang. Software defined Networking).
Abstract: The article presents the main results of the TACTICS project. The resulting original reference architecture of tactical middleware, the Tactical Service Infrastructure (TSI) has been highlighted. The requirements identified for such system to be efficient, in the early phase of the TACTICS project, have been verified during the demonstration held on the basis of real equipment including radios (VHF, UHF, simulated SatCom link). The results can be used for the purpose of the Federated Mission Networking technical standards as well as for building a tactical SDN controller utilizing the TSI as its baseline for extensions and enhancements.

 

 
Powiązane publikacje
    -
do góry