Publikacje

Techniki budowania świadomości widmowej w radiu kognitywnym DOI: 10.15199/59.2019.6.9


Tytuł
Techniki budowania świadomości widmowej w radiu kognitywnym DOI: 10.15199/59.2019.6.9
Typ publikacji
Rok
2019
Data dokładna
2019
Autorzy słownie
ISBN/ISSN
ISSN: 1230-3496, e-ISSN: 2449-7487
Informacje dodatkowe

Przegląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6/2019,str. 173-176 , CD

 

DOI:  10.15199/59.2019.6.9

Abstrakty:  

PL: W referacie scharakteryzowano metody budowania świadomości widmowej w radiostacjach kognitywnych oparte na mapach środowiska radiowego oraz na sensingu. Omówiono techniki tworzenia map oraz podano miary oceny ich jakości. Porównano przykładowe mapy oraz oceniono ich jakość w odniesieniu do metod interpolacji. Omówiono problematykę optymalizacji sensingu oraz wykorzystania detektora hybrydowego zwiększającego wydajność sensingu.

EN: The paper presents different spectrum awareness techniques suitable for cognitive radios, namely sensing based methods and the concept of the radio environment map (REM). Map construction techniques and quality measures of REMs are discussed. Exemplary maps are compared and the impact of interpolation techniques on map quality is analyzed. The issue of sensing optimization is discussed and the concept of the hybrid detector is presented. Simulation results confirmed that the hybrid detector improves the efficiency of sensing.

Słowa kluczowe:

PL: metody interpolacji, monitoring widma, RMSE, sensing hybrydowy 

EN: interpolation techniques, spectrum monitoring, RMSE, hybrid sensing 

Referat wygłoszony na: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (25-27.06.2019, Wrocław, Polska)

Powiązane publikacje
    -
do góry