Publikacje

Namierzanie wybranych źródeł emisji radiowych z wykorzystaniem Bezzałogowych Platform Latających


Tytuł
Namierzanie wybranych źródeł emisji radiowych z wykorzystaniem Bezzałogowych Platform Latających
Typ publikacji
Rok
2017
Data dokładna
Autorzy słownie
ISBN/ISSN
ISSN: 1230-3496, e-ISSN: 2449-7487
Informacje dodatkowe

Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2017, nr 6 + C, str.  533-537

[Referat wygłoszony na: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT), Poznań, 21-23.06.2017 r.]

DOI: 10.15199/59.2017.6.88

Streszczenie: W artykule omówiono wybrane aspekty związane z funkcjonowaniem Bezzałogowych Systemów Latających (ang. UAS). Przedstawiono aktualny stan wykorzystania poszczególnych zakresów częstotliwości. Omówiono sposoby detekcji Bezzałogowych Statków Powietrznych (ang. UAV). Przedstawiono nową koncepcję namierzania źródeł emisji radiowych z wykorzystaniem systemu bezzałogowych rozpoznawczych platform latających opartego na idei zhierarchizowanego „roju” jako sposób na efektywne namierzanie innych systemów UAS.
Abstract: The article discusses some aspects related to the Unmanned Aerial System. Current status of the frequency spectrum use was presented. Practical methods of Unmanned Aerial Vehicle detection were discussed. A new concept of the radio direction finding system was proposed which uses the idea of a hierarchical swarm of UAS.

 

 
Powiązane publikacje
    -
do góry