Publikacje

Standard STANAG 5066 jako element warstwy transportowej dynamicznej architektury systemów taktycznych – TACTICS


Tytuł
Standard STANAG 5066 jako element warstwy transportowej dynamicznej architektury systemów taktycznych – TACTICS
Typ publikacji
Rok
2017
Data dokładna
Autorzy słownie
ISBN/ISSN
ISSN: 1230-3496, e-ISSN: 2449-7487
Informacje dodatkowe

Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2017, nr 8-9 + CD, str. 729-732

 
[Referat Wygłoszony na:  XXXIII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT), Warszawa,13-15.09.2017 r.]
DOI: 10.15199/59.2017.8-9.19
Streszczenie: W artykule przedstawiono uwarunkowania zastosowania rozwiązania transmisji danych STANAG 5066 w zaprojektowanej architekturze systemów taktycznych TACTICS1. Przedstawiono wyniki testów oprogramowania STANAG 50662 w warunkach symulacyjnych scenariusza operacyjnego zdefiniowanego w ramach projektu TACTICS. Omówiono możliwość integracji architektury STANAG 5066 w architekturze TACTICS.
Abstract: The article presents conditions of embedding STANAG 5066 data transmission into TACTICS – tactical middleware architecture. The simulation tests results of STANAG 5066 software against TACTICS operational scenario tactical conditions are presented. The possibility of usage of STANAG 5066 data transmission as an element of TACTICS transport layer is discussed.
Powiązane publikacje
    -
do góry