Publikacje

Tryby pracy urządzenia drukującego a skuteczność ataku typu TEMPEST


Tytuł
Tryby pracy urządzenia drukującego a skuteczność ataku typu TEMPEST
Typ publikacji
Rok
2017
Data dokładna
Autorzy słownie
ISBN/ISSN
ISSN: 1230-3496, e-ISSN: 2449-7487
Informacje dodatkowe

Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2017, nr 6 + CD, str. 525-528

[Referat wygłoszony na: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT), Poznań, 21-23.06.2017 r.]

DOI: 10.15199/59.2017.6.86

Streszczenie: Emisje ujawniające, towarzyszące sygnałom elektrycznym, mogą być redukowane poprzez odpowiednie kształtowanie źródła tych emisji czyli poprzez odpowiednie kształtowanie sygnałów elektrycznych. Takie rozwiązanie może być stosowane w przypadku drukarek laserowych. Źródło emisji jest kształtowane poprzez odpowiedni wybór parametrów pracy urządzenia. W szczególności dotyczy to wyboru opcji jakości drukowania Best lub Eco. Wyniki badań z tym związane zostały omówione i zawarte w artykule.
Abstract: Sensitive emissions accompanying electric signals could be attenuated by appropriate forming of source of the emissions that mean appropriate forming of electric signals. These solutions can be used in case of laser printers. In the printers the emission source is formed by appropriate selection of work parameters. Especially it is connected with quality mode printing Best or Eco. The test results connected with this phenomenon were described and contained in the paper.

 

 
Powiązane publikacje
    -
do góry