Publikacje

Współczesne metody i układy generacji taktów zegarowych o wysokiej dokładności i stabilności oraz znikomym jitterze


Tytuł
Współczesne metody i układy generacji taktów zegarowych o wysokiej dokładności i stabilności oraz znikomym jitterze
Typ publikacji
Rok
2021
Data dokładna
2021
Autorzy słownie
ISBN/ISSN
ISSN: 0033-2097, e-ISSN: 2449-9544
Informacje dodatkowe

Przegląd Elektrotechniczny, nr 7/2021

doi:10.15199/48.2021.07.20
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki prac nad wykorzystaniem sygnałów GNSS do generacji taktów zegarowych o wysokiej dokładności i stabilności oraz o znikomym jitterze. Intencją tych prac było opracowanie prostego i taniego modułu, oddającego referencyjne sygnały dla przyrządów pomiarowych oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Badania przeprowadzono na samodzielnie skonstruowanych modułach, zawierających najnowsze rozwiązania w dziedzinie odbioru sygnałów GNSS i technik redukcji jittera. Wyniki badań udokumentowano pomiarowo.

Słowa kluczowe: generator częstotliwości, dokładność, stabilność, jitter, GNSS

Abstract: The article presents the results of work on the use of GNSS signals to generate clock cycles with high accuracy and stability, and with negligible jitter. The intention of these works was to develop a simple and inexpensive module that would provide reference signals for measuring instruments and telecommunications devices. The research was carried out on self-constructed modules containing the latest solutions in the field of GNSS signal reception and jitter reduction techniques. The test results were documented by measurement. (Contemporary methods and systems of clock cycle generation with high accuracy and stability and negligible jitter.)

Keywords: frequency generator, accuracy, stability, jitter, GNSS.

 
Powiązane publikacje
    -
Plik
do góry