Publikacje

Sieć zasilania źródłem emisji wrażliwych pochodzących od drukarek laserowych


Tytuł
Sieć zasilania źródłem emisji wrażliwych pochodzących od drukarek laserowych
Typ publikacji
Rok
2017
Data dokładna
Autorzy słownie
ISBN/ISSN
ISSN: 0033-2097, e-ISSN: 2449-9544
Informacje dodatkowe

Przegląd Elektrotechniczny nr 6/2017

DOI:10.15199/48.2017.06.25

 
Streszczenie: Drukarki laserowe jako urządzenia elektroniczne stają się źródłem emisji elektromagnetycznych. Najczęściej mamy na uwadze emisje promieniowane, które mogą być wykorzystane w bezinwazyjnym pozyskiwaniu informacji przetwarzanych (drukowanych) przez te urządzenia. Urządzenia drukujące są również źródłem emisji przewodzonych, które posiadają cechy drukowanych danych. Podobnie jak emisje promieniowane mogą być one wykorzystane do przechwytu informacji.
 
Abstract: A laser printer as a electronic device is a source of a electromagnetic emissions. Very often we think about a radiated emissions which we could use in a non-invasive acquisition of a classified information. Unfortunately the device is the source of a conducted emissions. The emissions have a characteristics correlated with the data printing. The conducted emissions could be used to reconstruct of the sensitive information in the same way as the radiated emissions. (A power line as a source of sensitive emissions from laser printers)
 
Słowa kluczowe: emisje wrażliwe, sieć zasilania, drukarka laserowa
Keywords: sensitive emission, power line, laser printer
 
 
 

 

 

 
Powiązane publikacje
    -
do góry