Publikacje

Wieloantenowy sensing widma w szumie impulsowym i nieznanej wariancji


Tytuł
Wieloantenowy sensing widma w szumie impulsowym i nieznanej wariancji
Typ publikacji
Rok
2017
Data dokładna
Autorzy słownie
ISBN/ISSN
ISSN: 1230-3496, e-ISSN: 2449-7487
Informacje dodatkowe

Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2017, nr 8-9 + CD, str.1090-1094

[Referat Wygłoszony na:  XXXIII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT), Warszawa,13-15.09.2017 r.]

DOI: 10.15199/59.2017.8-9.95
 
Streszczenie: Wykrywanie użytkownika pierwotnego jest jednym z najbardziej istotnych elementów radia kognitywnego (CR Cognitive Radio). W artykule przedstawiono zmodyfikowany wieloantenowy detektor MME [5] (Maximum- Minimum Eigenvalue). Odporność przedstawionego detektora na zakłócenia impulsowe i różną wariancję szumu na każdej z anten odbiorczych zweryfikowano dla sygnału OFDM.
Abstract: Sensing is a fundamental problem in cognitive radio. In this paper, there was considered a modified multiantenna MME (Maximum-Minimum Eigenvalue) detector. The resistance to impulse noise and different noise variance at different antenna was examined for OFDM signal.

 

Powiązane publikacje
    -
do góry