Publikacje

Detekcja hybrydowa jako metoda zwiększająca wydajność SENSINGU


Tytuł
Detekcja hybrydowa jako metoda zwiększająca wydajność SENSINGU
Typ publikacji
Rok
2017
Data dokładna
Autorzy słownie
ISBN/ISSN
ISSN: 1230-3496, e-ISSN: 2449-7487
Informacje dodatkowe
 

Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2017, nr 6 + CD, str. 392--395

[Referat wygłoszony na: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT), Poznań, 21-23.06.2017 r.]

DOI: 10.15199/59.2017.6.54

Abstrakty:
 
PL: W referacie omówiono hybrydowy sensing widma oraz przedstawiono detektor hybrydowy (HD) zwiększający wydajność sensingu. Zaproponowany HD wykorzystuje zalety detekcji energii (ED) oraz metody CAV (ang. Covariance Absolut Value). Scharakteryzowano model systemu dla którego przeprowadzone zostały badania oraz zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych dla sygnału OFDM (ang. Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
EN: The paper discusses the hybrid sensing and presents hybrid detector (HD) which improves the sensing performance. The proposed HD takes advantage of the energy detection (ED) and CAV (Covariance Absolute Value) methods. In the paper was described the system model and was presented the simulation results for OFDM signal (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
Słowa kluczowe:
PL: detektor hybrydowy   sensing   OFDM   WiMAX  
EN: hybrid detector   sensing   OFDM   WiMAX 

 

 

 

 
Powiązane publikacje
    -
do góry