Publikacje

Polska radiostacja wąskopasmowa SDR z implementacją waveformu NBWF – wyniki badań


Tytuł
Polska radiostacja wąskopasmowa SDR z implementacją waveformu NBWF – wyniki badań
Typ publikacji
Rok
2017
Data dokładna
Autorzy słownie
Wiśniewski Marcin, Pater Grzegorz, Lipiński Marcin Rymon, Dobkowski Adam, Jach Jan
ISBN/ISSN
ISBN: 978-83-940387-3-1
Informacje dodatkowe

Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych
[Artykuł wygłoszony na: VIII Konferencji Łączności  Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych, Sieradz, 27-28 kwietnia 2017 r.]

str. 93-113

Adres url strony
do góry