Ochrona kryptograficzna

Urządzenie IP-Krypto 2

Urządzenie utajniające przeznaczone do kryptograficznej ochrony informacji przesyłanych w sieciach pakietowych IP o klauzuli do TAJNE włącznie lub NATO/EU CONFIDENTIAL

Galeria zdjęć

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI I PARAMETRY

 • Urządzenie przeznaczone do kryptograficznej i elektromagnetycznej ochrony informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub NATO/EU CONFIDENTIAL – certyfikat typu nr 58/2021.
 • Współpraca z sieciami LAN i WAN od strony RED i BLACK poprzez wybierane przez użytkownika standardowe, optyczne interfejsy Ethernet 100Base-FX lub 1000Base-FX ze złączami ST.
 • Zgodność z protokołem IPv4.
 • Przepustowość do 100 Mbit/s w trybie pracy z interfejsami 100Base-FX i ponad 100 Mbit/s z interfejsami 1000Base-FX.
 • Praca w trybie tunelowym – szyfrowanie całych pakietów IP: pola danych i nagłówka. Maskowanie ruchu IP.
 • Możliwość zestawienia przez jedno urządzenie IP-Krypto do 1000 tuneli kryptograficznych.
 • Zasilanie napięciami stałymi w przedziale od 20 V do 36 V, możliwość wyposażenia w zasilacz 230 V.
 • Odporność i wytrzymałość na oddziaływanie czynników środowiskowych (klimatyczno-mechanicznych) – grupa N.7 wg Norm Obronnych, z odstępstwem dla obniżonej temperatury pracy.
 • Masa poniżej 10 kg (bez zasilacza i uchwytów).
 • Wymiary: S x W x G = 446 mm x 86 mm x 365,5 mm (bez uchwytów i nóżek).
 • Możliwość pracy wolnostojącej lub w stojakach 19”.
 • Wsparcie przez podsystem zarządzania danymi kryptograficznymi - zestaw stacji planowania sieci łączności utajnionej oraz generacji i dystrybucji danych kryptograficznych.
 • Możliwość organizowania niezależnych kryptograficznie sieci z wykorzystaniem tych samych stacji planowania i generacji.
 • Wsparcie zarządzania urządzeniami IP-KRYPTO-2 przez stację zarządzania i monitorowania - możliwość zdalnego monitoringu stanu każdego urządzenia oraz zdalnej aktywacji, dezaktywacji i wyzerowania każdego urządzenia pracującego w sieci.

Urządzenie IP-Krypto posiada klauzulę POUFNE. Może być wykorzystane do budowy sieci przetwarzających informacje o klauzuli do POUFNE lub TAJNE a także NATO CONFIDENTIAL / CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL w akredytowanych systemach teleinformatycznych.

Opcje strony

do góry