Ochrona kryptograficzna

Terminal ISDN RUMIANEK-BRI

Przeznaczony do realizacji utajnionych rozmów telefonicznych oraz utajnionej transmisji danych o klauzuli do TAJNE włącznie w publicznych i resortowych sieciach ISDN.

Galeria zdjęć

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI I PARAMETRY

 • kryptograficzna ochrona informacji od źródła do ujścia (end to end)
  - utajniona rozmowa telefoniczna wysokiej jakości (near toll quality)
  - utajniona asynchroniczna transmisja danych z przepływnością 57.6 kbit/s (styk RS-232C)
  - utajniona synchroniczna transmisja danych z przepływnością 16 kbit/s (styk RS-232C)
 • współpraca z siecią ISDN poprzez standardowy styk S0 oraz zasilanie z linii abonenckiej
 • warunkowy dostęp do terminala przez identyfikator osobisty użytkownika
 • możliwość realizacji połączeń z terminalami innego typu (bez utajniania) z wykorzystaniem Interfejsu Kryptograficznego PRI ISDN: RUMIANEK - PRI
 • dedykowany zestaw stacji planowania, generacji i dystrybucji danych kryptograficznych
 • dedykowane nośniki danych kryptograficznych
 • certyfikat ochrony kryptograficznej - certyfikat typu nr 58/2017/JC SKW, wydany przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, do ochrony informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
   

ZASTOSOWANIE

Na stanowiskach pracy sztabowej, biurowej itp. do kryptograficznej ochrony informacji przesyłanych w sieciach ISDN.

Pliki do pobrania

Opcje strony

do góry