Ochrona kryptograficzna

Sprzętowy generator ciągów losowych SGCL-1 MB

Urządzenie przeznaczone do generacji binarnych ciągów losowych na potrzeby urządzeń i aplikacji kryptograficznych (stacje generacji danych kryptograficznych, stacje szyfrowe, urządzenia kryptograficznej ochrony informacji), przetwarzających informacje klasyfikowane ustawowo o klauzuli do ŚCIŚLE TAJNE włącznie.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI I PARAMETRY

  • matematyczny dowód generacji prawdziwie losowych ciągów binarnych
  • generacja ciągów losowych z szybkością 1 MB/s = 8 Mbit/s
  • łatwość użycia - możliwość dołączenia do komputera IBM PC lub innego urządzenia poprzez interfejs USB 2.0 FS i dowolną aplikację do odbioru plików pod Windows lub Linuks
  • wymiary: max. 90mm x 40mm x 25mm, masa: max. 0.12 kg
  • zasilanie z interfejsu USB: +5,0 V (+/- 5%), prąd nie mniejszy niż 500 mA
  • autotestowanie jakości produkowanych ciągów i generowanie alarmów w przy­padku ciągu nie spełniającego wymagań - w każdej próbie spełnia wszystkie znane testy statystyczne
  • Certyfikat SKW , zgodnie z Ustawą o ochronie informacji niejawnych w zakresie bezpieczeństwa kryptograficznego i ochrony informacji przed przenikaniem elektromagnetycznym, do zastosowań o klauzuli do ŚCIŚLE TAJNE włącznie (certyfikat ochrony kryptograficznej nr 143/2016/JC SKW)
     

ZASTOSOWANIE

Systemy kryptograficznej ochrony informacji, zastosowania naukowe (statystyka, symulacje itp.).

Opcje strony

do góry