Ochrona elektromagnetyczna

Urządzenia ekranujące

Kabiny ekranujące typu KE-100 są przeznaczone do tłumienia niepożądanej emisji przewodzonej i promieniowanej, której źródłem są pracujące urządzenia elektroniczne, w tym szczególnie urządzenia informatyczne. Drugim zadaniem kabin ekranujących jest ochrona urządzeń przed oddziaływaniem silnych zakłóceń elektromagnetycznych zewnętrznych, np. przed terroryzmem magnetycznym. Tłumienie niepożądanej emisji obejmuje pole magnetyczne, pole elektryczne oraz falę płaską.

Galeria zdjęć

Kabiny KE-100 zapewniają bezpieczne elektroniczne wytwarzanie i przetwarzanie informacji niejawnej do klauzuli ŚCIŚLE TAJNE włącznie z wykorzystaniem dowolnego urządzenia elektronicznego zainstalowanego w kabinach.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI I PARAMETRY

  • Kabiny ekranujące typu KE-100
  • spełniają najostrzejsze wymagania w zakresie tłumienności zawarte w Normie Obronnej NO-06-A201:2009 Kompatybilność elektromagnetyczna - wymagania na tłumienność obiektów ekranujących
  • stanowią konstrukcję modularną, jednowarstwową, samonośną
  • posiadają galwanicznie separowany i filtrowany system zasilania, system oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego, a także system łączności, sygnalizowania i alarmowania
  • są wyposażone w autonomiczny system klimatyzacji z zespołem falowodów wentylacyjnych oraz w falowody do grawitacyjnej wymiany powietrza
     

ZASTOSOWANIE

  • laboratoria kompatybilności elektromagnetycznej
  • obiekty specjalne rządowe, wojskowe lub inne, w których przetwarzane są informacje niejawne
  • szpitale i inne obiekty, w których należy zabezpieczyć urządzenia przed oddziaływaniem zewnętrznych pól elektromagnetycznych

Opcje strony

do góry