Inne

Podsystem dostępu bezprzewodowego

Podsystem Dostępu Bezprzewodowego (PDB) jest uniwersalnym szerokopasmowym systemem dostępowym pracującym w oparciu o urządzenia standardu IEEE 802.11b/g. PDB jest przeznaczony do użycia w dowolnym systemie teleinformatycznym wykorzystującym protokół IP.

PDB może być zastosowany do:

  • bezprzewodowej integracji sieci lokalnych, np. stanowisk dowodzenia,
  • zapewnienia bezpośredniego dostępu do zasobów sieci osobom funkcyjnym znajdującym się w obszarze węzła łączności stanowiska dowodzenia,
  • bezprzewodowego dowiązania oddalonej grupy użytkowników, wozów dowodzenia np. do węzłów łączności sieci szkieletowej.

Zestaw PDB składa się z modułu zewnętrznego, anten, fiderów anteno­wych, kabla sygnałowo-zasilającego oraz pulpitu (np. stacji pracy z zainsta­lowaną aplikacją do konfiguro­wania PDB). Elementy PDB powinny być montowane na masztach (np. na tych samych, na których znajdują się anteny radiolinii) lub na specjalnych wysięgni­kach, jak na rys. 1.
System jest prosty w budowie, przez co umożliwia łatwe i szybkie rozwinięcie oraz konfigurację.

PDB został opracowany zgodnie z zasadą COTS - czyli z wykorzystaniem urządzeń komercyjnych spełniających potrzeby i wymagania wojskowe.
Podstawowa modyfikacja w stosunku do rozwiązań cywilnych polegała na rozszerzeniu
o możliwość pracy w zharmonizowanym paśmie NATO 4,4 GHz oprócz standardowej pracy w pasmie komercyjnym (2,4 GHz).

Zwiększenie funkcjonalności uzyskano dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych interfejsów radiowych. Każdy z nich może pracować w innym paśmie, kanale, podsieci lub obsługiwać inną grupę użytkowników. Każdy interfejs może być skonfigurowany do pracy jako:

  • stacja dostępowa (ang. Access Point),
  • punkt kliencki (ang. User Station),
  • element mostu bezprzewodowego (ang. Bridge).

Na rys. 3. przedstawiono przykładowe wykorzystanie PDB na stanowisku dowodzenia. PDB pracujące w paśmie 4,4 GHz tworzy most bezprzewodowy integrujący stanowisko dowodzenia brygady ze stanowiskiem dowodzenia batalionu. PDB pracujące w paśmie 2,4 GHz zapewnia dostęp do sieci lokalnej abonentom na stanowisku dowodzenia.
Uzyskiwane zasięgi łączności wynoszą do 15 km (pasmo 4,4 GHz) oraz do 5 km (pasmo 2,4 GHz), w przypadku rozwinięcia elementów PDB na masztach. Zapewniane przepływności (rzędu kilkudziesięciu Mbit/s) umożliwiają jednoczesną transmisję danych głosu i obrazu. Zastosowane urządzenia posiadają wbudowane mechanizmy zapewnienia jakości usług (ang. Quality of Service), zgodnie ze standardem IEEE 802.11e.
PDB posiada własne mechanizmy szyfrowania transmisji w kanale radiowym oraz dodatkowo może współpracować z urządzeniami utajniającymi IP-krypto.
Urządzenia przeszły pozytywnie badania kwalifikacyjne, obejmujące badania funkcjonalne, klimatyczne, mechaniczne oraz kompatybilności elektromagnetycznej.

Opcje strony

do góry