Zakład Systemów C4I

Zakład Systemów C4I

Kierownik - dr inż. Przemysław Bereziński
tel. 261 885 511

Tworzenie metod realizacji infrastruktury teleinformatycznej systemów dowodzenia i łączności, warunkujących uzyskanie przez Siły Zbrojne RP wymaganych zdolności, a w szczególności:

 • mechanizmów bezpiecznego współdzielenia informacji w heterogenicznym, federacyjnym środowisku systemowym
 • mechanizmów wykrywania anomalii i działań nieuprawnionych oraz ochrony przed atakami cybernetycznymi
 • efektywnych mechanizmów sterowania ruchem i świadczenia usług w dynamicznym środowisku sieciowym podatnym na degradację, w szczególności na potrzeby przyszłych misji (np. dla sieci FMN – Federated Mission Network)
 • wykorzystanie technik symulacyjnych i badań empirycznych do weryfikacji skuteczności oraz poziomu dojrzałości technicznej rozwiązań oferowanych polskim Siłom Zbrojnym
 • Zastosowanie mechanizmów sztucznej inteligencji i optymalizacji do budowy zaawansowanych rozwiązań

Budowa zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa teleinformatycznego:

 • wspierających międzydomenową wymianę informacji z zapewnieniem poufności, integralności, dostępności, niezaprzeczalności
 • bazujących na mechanizmach etykietowania informacji do celów inspekcji ruchu na brzegu sieci oraz dedykowanych architektur infrastruktury klucza publicznego
 • zapewniających uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników w dostępie do urządzeń
 • zapewniających monitorowanie prawidłowej pracy urządzeń i audyt czynności wykonywanych przez operatorów oraz funkcji systemowych
 • Badania możliwości zastosowania modelu ATT&CK (MITRE) do badania bezpieczeństwa systemów i hostów

Wykrywanie działań nieuprawnionych w sieciach teleinformatycznych:

 • innowacyjne mechanizmy wykrywania ataków i anomalii sieciowych
 • detekcja zagrożeń i procedury ich neutralizacji dla systemów TI
 • metodyki projektowania i oceny poziomu bezpieczeństwa systemów TI
 • ocena bezpieczeństwa systemów z wykorzystaniem grafów ataków, wykrywanie topologii
 • kontrola dostępu w specjalizowanych środowiskach sieciowych (np. w systemach SCADA)
 • analiza ryzyka materializacji zagrożeń cybernetycznych dla systemów IT

Budowa infrastruktury systemów wspomagania dowodzenia na bazie architektury opartej na usługach i mikrousługach (SOA – Service Oriented Architecture):

 • budowa lekkich stosów protokołów dla SOA w domenie taktycznej
 • zastosowanie sieci definiowanych programowo, chmury, konteneryzacji do tworzenia elastycznej infrastruktury teleinformatycznej
 • badania nad mechanizmami efektywnej dystrybucji informacji w domenie taktycznej (np. dla systemów BMS – Battlefield Management System)
 • realizacja usług/mikrousług działających w klastrach o różnych poziomach wydajności, np. w chmurze oraz na brzegu sieci bezprzewodowej –  IoT edge
 • implementacja usług standaryzowanych przez NATO dla sieci koalicyjnych (np. FMN – Federated Mission Network)

Opcje strony

do góry