Zakład Kryptologii

Zakład Kryptologii

Kierownik - dr inż. Robert Wicik
tel. 261 885 550

Dostarczanie wymaganych przez ustawę urządzeń i narzędzi kryptograficznych oraz kompletnych systemów ochrony informacji niejawnych.

Pełny cykl opracowania: począwszy od prac badawczo-rozwojowych, poprzez certyfikację typu i zgodności, po produkcję i wsparcie przy wdrożeniu.

 • Kryptografia i kryptoanaliza
  • oryginalne algorytmy i protokoły kryptograficzne, dopuszczone do ochrony informacji o najwyższych klauzulach tajności
  • analizy bezpieczeństwa algorytmów kryptograficznych i systemów ochrony informacji
 • Urządzenia kryptograficzne
  • oryginalne konstrukcje urządzeń kryptograficznych, przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych
  • sprzętowe moduły szyfrowania z kryptografią narodową i interoperacyjną
  • oryginalne konstrukcje identyfikatorów użytkowników i elektronicznych nośników danych kryptograficznych
  • sprzętowe generatory ciągów losowych
  • sprzętowe moduły generacji i zabezpieczenia kluczy
 • Systemy zarządzania danymi kryptograficznymi
  • podsystemy planowania, generacji i dystrybucji danych kryptograficznych, w tym kluczy
  • podsystemy monitorowania i zarządzania urządzeniami kryptograficznymi
  • podsystemy infrastruktury klucza publicznego

Uzyskane w ostatnich latach certyfikaty ochrony kryptograficznej

Nazwa urządzenia lub narzędzia kryptograficznego Nr certyfikatu typu Klauzula chronionych informacji

LAWENDA - system ochrony informacji w sieciach radiowych.

Radiowy Moduł Kryptograficzny wraz
z identyfikatorem ID-RMK, Dystrybutor Danych Kryptograficznych wraz z identyfikatorem ID-DDK, Polowa Stacja Planowania Generacji
i Dystrybucji Danych Kryptograficznych wraz z identyfikatorami ID-u oraz ID-S

21/2020 ZASTRZEŻONE,
NATO RESTRICTED,
RESTREINT UE /
EU RESTRICTED

RUMIANEK -system ochrony informacji w sieciach ISDN.

Terminal BRI ISDN typ RUMIANEK-BRI, Interfejs kryptograficzny PRI ISDN typ RUMIANEK-PRI wraz
z zestawem stacji planowania, generacji, ładowania i dystrybucji danych kryptograficznych oraz bankami danych kryptograficznych

58/2017 TAJNE,
NATO/EU CONFIDENTIAL
Sprzętowy generator ciągów losowych SGCL-1MB 143/2016 ŚCIŚLE TAJNE

Opcje strony

do góry