Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej

Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej

Kierownik - dr hab. inż., prof. WIŁ Ireneusz Kubiak
tel. 261 885 537

kompatybilność elektromagnetyczna

Przystosowywanie nowo projektowanych urządzeń do wymogów norm cywilnych i obronnych w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji elektromagnetycznych oraz odporności na zaburzenia elektromagnetyczne.

  • poszukiwanie rozwiązań obniżających poziomy zaburzeń elektromagnetycznych i zwiększających odporność urządzeń elektronicznych na zewnętrzne pola elektromagnetyczne;
  • projektowanie urządzeń o zastosowaniach cywilnych i wojskowych spełniających wymagania kompatybilności elektromagnetycznej;
  • modelowanie kanałów propagacyjnych elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych i przewodzonych;
  • opracowywanie metodyk badań poszukiwania źródeł zaburzeń elektromagnetycznych dla obiektów znacznych rozmiarów;
  • badanie wpływu niepożądanych instalacji przewodzących na jednorodność pola elektromagnetycznego;
  • opiniowanie norm z obszaru kompatybilności elektromagnetycznej.

 

ochrona informacji przed elektromagnetycznym przenikaniem

Podstawą prac w tym obszarze są zapisy dokumentów ZOBT-500A, SDIP-27 oraz SDIP-28.

  • modelowanie kanałów przenikania informacji;
  • badania wpływu kanałów przenikania informacji na postać sygnałów emisji ujawniających;
  • poszukiwanie rozwiązań konstrukcyjnych i programowych przeciwdziałających procesowi infiltracji elektromagnetycznej;
  • implementację metod cyfrowego przetwarzania sygnałów i obrazów stosowanych w procesie decyzyjnym związanym z klasyfikacją emisji ujawniających.

Opcje strony

do góry