PROJEKTY UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY UNII EUROPEJSKIEJ

INSIGMAInteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń 

http://insigma.kt.agh.edu.pl/
Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie złożonego systemu informacyjnego do celów kompleksowej detekcji i identyfikacji zagrożeń oraz monitoringu i identyfikacji obiektów ruchomych. Do podstawowych efektów oczekiwanych w wyniku realizacji tego systemu należą: opracowanie metod automatycznej obserwacji i rejestracji parametrów o obiektach ruchomych, transmisji i archiwizacji danych oraz identyfikacji osób znajdujących się w tych obiektach; wykrywanie zagrożeń i analiza różnorodnych parametrów ruchu na tle dynamicznych map; identyfikacja osób i zagrożeń na bazie terminali przenośnych i inteligentnego monitoringu oraz wyszukiwanie osób, danych i treści multimedialnych z zabezpieczeniem obiegu i przechowywania informacji.

Opcje strony

do góry