Wojskowy Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

https://www.wil.waw.pl/wil/instytut/wspolpraca-miedzynarodo/inne/17646,Military-Communications-and-Information-Systems-Conference.html
24.06.2024, 21:50

Military Communications and Information Systems Conference

Wojskowy Instytut Łączności jest współorganizatorem corocznej konferencji MCC wraz z Wojskową Akademią Techniczną oraz krajowym oddziałem Stowarzyszenia AFCEA. Konferencję wspierają od lat NATO Consultation, Command and Control Agency (NC3A) oraz European Defence Agency. Na forum międzynarodowym i krajowym konferencja ta została rozpowszechniona pod nazwą NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems.

niona pod nazwą NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems. W roku 2006 zmieniono nazwę na MCC - Military Communications and Information Systems Conference.
Konferencja skutecznie służy międzynarodowej wymianie najnowszych informacji dot. wojskowych systemów łączności i informatyki pomiędzy naukowcami oraz przedstawicielami przemysłu i sił zbrojnych, a także instytucji związanych z obronnością.

Idea zorganizowania konferencji naukowej, która umożliwiłaby prezentację najważniejszych zagadnień dotyczących nowo opracowywanych wojskowych systemów łączności i informatyki, powstała w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu na początku lat 90 ubiegłego wieku. W 1997 roku, po zakończeniu działalności WSOWŁ, organizację Wojskowej Konferencji Telekomunikacji i Informatyki przejął Wojskowy Instytut Łączności oraz Wojskowa Akademia Techniczna.
W 1998 roku do grona organizatorów aktywnie włączyła się natowska agencja NC3A, natomiast w 1999 roku wydarzenie uzyskało status regionalnej konferencji natowskiej. Świadczyła o tym nie tylko jej nazwa, ale i aktywny udział licznych przedstawicieli z Głównej Kwatery NATO oraz państw NATO. W kolejnych latach konferencja zyskała jeszcze szerszy zasięg, a do grona jej aktywnych uczestników dołączyli przedstawiciele Europejskiej Agencji Obrony (EDA).
Obecnie konferencja jest organizowana na przemian w Polsce (do tej pory w Zegrzu, Gdyni, Krakowie i Wrocławiu) oraz za granicą: w 2007 r. w Bonn (Niemcy), w 2009 r. w Pradze (Czechy), w 2011 r. w Amsterdamie (Holandia), a w 2013 r. w Saint Malo (Francja), gromadząc ekspertów z obszaru Europy i NATO. W 2010 r. równolegle z MCC zorganizowano sympozjum oraz robocze posiedzenie Panelu IST organizacji NATO RTO. Całe wydarzenie opatrzono nazwą Military Communications and Information Systems Week (MCISWeek). Kolejna konferencja odbedzie się w dniach 18 - 19 maja 2015 r. w Krakowie pod zmienioną nazwą: International Conference on Military Communications and Information Systems - ICMCIS.

Opcje strony