INNE

TICNET - "Implementation of IPv6 Protocol for Tactical Interoperable Communications Networks"

W marcu 2003 roku WIŁ wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną i niemieckim Instytutem Telekomunikacji, Przetwarzania Informacji i Ergonomii (FKIE - Wachtberg) przystąpił do realizacji projektu badawczego pt. "Implementation of IPv6 Protocol for Tactical Interoperable Communications Networks" (TICNET).

Jego celem była ocena możliwości zastosowania protokołu IPv6 w wojskowych sieciach telekomunikacyjnych, przystosowanie go do wymagań wojskowych oraz symulacyjna i bezpośrednia weryfikacja zaproponowanych rozwiązań. Wykorzystanie protokołu IPv6 stworzy warunki do poprawy interoperacyjności narodowych taktycznych systemów telekomunikacyjnych.
Prace zakończyły się według planu w 2005 roku. Ich najistotniejszym efektem jest opracowanie procedur gwarantowania jakości usług czułych na opóźnienie w taktycznych wąskopasmowych sieciach IPv6 wraz z ich symulacyjną i eksperymentalną weryfikacją, opracowanie dwóch niezależnych implementacji adaptera sieciowego (polskiej i niemieckiej) realizujących procedury gwarantowania jakości usług, opracowanie modelu symulacyjnego adaptera sieciowego oraz dokonanie jego walidacji, zbudowanie zintegrowanego środowiska badawczego przeznaczonego do badania wąskopasmowych sieci opartych na stosie protokołów IPv6/IPSec obejmującego laboratoria IT WAT, WIŁ i FKIE oraz wspólne publikacje w materiałach prestiżowych konferencjach międzynarodowych, w tym konferencji Panelu IST organizacji NATO RTO.

Opcje strony

do góry