ĆWICZENIA, WARSZTATY, TESTY

TIDE Sprint: NATO ACT Technology for Information, Decission and Execution Superiority - Środowisko badań technologii tworzenia przewagi informacyjnej, decyzyjnej i wykonawczej pod przewodnictwem NATO ACT.

Od 2008 r. pracownicy WIŁ czynnie uczestniczą w spotkaniach forum ACT NATO TIDE. Jest to międzynarodowe środowisko wysokiej klasy specjalistów, którzy opracowują technologie tworzenia świadomości sytuacyjnej w oparciu o współdzielenie zasobów informacyjnych państw tworzących koalicję.

Konferencje NATO TIDE Sprint odbywają się 2 razy do roku, wiosną w Europie, jesienią w Stanach Zjednoczonych. Stanowią forum, podczas którego specjaliści z państw NATO wymieniają swoje doświadczenia, prezentują rozwiązania oraz ustalają kierunki rozwoju prac w obszarach współpracy międzydomenowej, architektury systemów, systemów wsparcia dowodzenia, rozwiązań mobilnych, cloud-computingu, bezpieczeństwa systemów ze szczególnym naciskiem na ochronę przed atakami cybernetycznymi.

Specjaliści WIŁ biorą aktywny udział w spotkaniach TIDE Sprint. Już w 2009 r. środowisko TIDE pozytywnie oceniło oraz przyjęło rekomendacje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. uwierzytelniania użytkowników i usług w warstwie aplikacji) na podstawie opracowań specjalistów WIŁ. Wskazać tu należy intensywną bilateralną współpracę ze stroną szwedzką (FMW - Swedish Defence Material Administration) w trakcie weryfikacji tworzonych opracowań.

Podczas ostatnich konferencji, które odbyły się w październiku 2012 r. w Norfolk (USA) oraz w kwietniu 2013 r. w Stavanger (Norwegia), przedstawili wyniki prac WIŁ w zakresie obrony przed atakami sieciowymi oraz rozwiązań dotyczących wymiany informacji pomiędzy systemami o różnym poziomie zaufania. Udział delegacji WIŁ w TIDE Sprint jest pozytywnie przyjmowany przez organizatorów - przedstawicieli ACT- co ma oddźwięk w raportach podsumowujących warsztaty.

Opcje strony

do góry