Wojskowy Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

https://www.wil.waw.pl/wil/instytut/wspolpraca-miedzynarodo/cwiczenia-warsztaty-tes/17637,CAP-DEMO-Capability-Demonstration-on-the-Baltic-Sea-Pokaz-wymiany-informacji-CAP.html
2023-10-02, 07:20

CAP-DEMO: Capability Demonstration on the Baltic Sea - Pokaz wymiany informacji CAP-DEMO

stanowił jeden z elementów Wielonarodowego Eksperymentu MNE 6, który miał na celu zbadanie zdolności współpracy międzynarodowych struktur cywilnych i wojskowych, w tym znajomości sytuacji środowiska morskiego w trakcie przeciwdziałania tzw. nieregularnym zagrożeniom.

Specjaliści WIŁ odnieśli znaczny sukces podczas realizacji poszczególnych etapów Wielonarodowego Eksperymentu MNE 6. Brali oni czynny udział w realizacji celu 4.2 "Multinational Interagency Situational Awareness - Extented Maritime Environment (MISA-EM)". Zakres celu projektu MISA-EM to rozwój zdolności sił koalicji oraz innych partnerów w zakresie zwiększania znajomości sytuacji w środowisku morskim w celu przeciwdziałania zagrożeniom nieregularnym, w tym ochrony przed niedozwoloną aktywnością na morzu, obszarach przybrzeżnych i odległych akwenach.

WIŁ w powyższym zakresie opracował łącznik międzysystemowy umożliwiający dystrybucję informacji w środowisku opartym na architekturze SOA oraz przekazywanie informacji zgodnie z ustalonymi regułami (uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników na bazie usług bezpieczeństwa oraz filtracja umożliwiająca przesyłanie pewnych zbiorów informacji tylko w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia). Łącznik ten może być zastosowany w różnych działaniach koalicyjnych, nie tylko w środowisku morskim. Weryfikację możliwości technologicznych przeprowadzono z sukcesem we współpracy systemów Polski (SWIBŻ i OASIS), Szwecji (SUCBAS), Finlandii (MEVAT), NATO ACT (BRITE), Singapuru (OASIS), jak również sił i środków Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i grup operacyjnych.

 

Opcje strony