Wojskowy Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

https://www.wil.waw.pl/wil/instytut/wspolpraca-miedzynarodo/cwiczenia-warsztaty-tes/17636,Multinational-Capability-Development-Campaign-MCDC.html
24.06.2024, 21:05

Multinational Capability Development Campaign (MCDC)

to kampania inicjowana przez Amerykańskie Dowództwo Sił Połączonych (US Joint Forces Command). Stanowi ona kontynuację eksperymentów realizowanych wcześniej w ramach ćwiczeń MNE. Jej celem jest rozwój i wprowadzenie nowych zdolności ukierunkowanych na poprawę efektywności działania sił koalicyjnych w zakresie obrony cybernetycznej.

Kampania MCDC 2013-2014 skupia się na zdolnościach wymaganych do osiągnięcia powodzenia planowanej operacji. Szczególny nacisk kładzie się na proces planowania i koordynacji w zakresie zaangażowania niezbędnych instrumentów w środowisku operacji narodowych i międzynarodowych (pomoc humanitarna, klęski żywiołowe, operacje kryzysowe, zamierzone użycie sił itp.). Przedstawiciele WIŁ uczestniczą w pracach grupy tematycznej Cyber Capabilities for Combined Operational Access, która ma na celu opracowanie wytycznych dla procesu planowania operacji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego misji realizowanych przez siły połączone.

Opcje strony