Wojskowy Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

https://www.wil.waw.pl/wil/instytut/wspolpraca-miedzynarodo/cwiczenia-warsztaty-tes/17635,MNE-7-Multinational-Experiment-Wielonarodowy-Eksperyment-7.html
19.05.2024, 12:31

MNE-7: Multinational Experiment - Wielonarodowy Eksperyment 7

to siódma edycja eksperymentów, których celem była weryfikacja procedur, technologii oraz planowanych przedsięwzięć. Ćwiczenia dotyczyły problematyki dostępu do obszarów globalnych, takich jak: akweny morskie, kosmos i przestrzeń powietrzna.

Przedstawiciele Wojskowego Instytutu Łączności uczestniczyli w pracach grupy tematycznej Cyberprzestrzeń, realizując cel 3.2 Wymiana Informacji. W wyniku prac tej grupy powstały rekomendacje dotyczące współdzielenia pomiędzy koalicjantami informacji o zagrożeniach i atakach na systemy teleinformatyczne. Uzyskana w ten sposób świadomość sytuacyjna pozwala decydentom na podjęcie optymalnych decyzji w zakresie wykrywania ataków i przeciwdziałania im, prowadząc do zwiększenia potencjału współpracujących stron na szczeblu narodowym oraz międzynarodowym w dziedzinie obrony cybernetycznej.

Opcje strony