ĆWICZENIA, WARSZTATY, TESTY

MNE 6: Multinational Experimentation - Wielonarodowy Eksperyment 6

W 2008 roku WIŁ został obserwatorem, a w 2009 - aktywnym uczestnikiem wielonarodowych eksperymentów przeprowadzanych w celu poprawy efektywności operacji koalicyjnych.

Geneza tych przedsięwzięć wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. W roku 2001 Amerykańskie Połączone Dowództwo Sił Zbrojnych zapoczątkowało program badań w tym zakresie. Z czasem tę inicjatywę przyjęło wiele państw i organizacji z całego świata, w tym z obszaru NATO i Unii Europejskiej. W latach 2009-2010 podczas MNE 6 przedstawiciele Instytutu uzyskali możliwość zaprezentowania i weryfikacji własnych opracowań w trakcie testowania mechanizmów międzynarodowego współdziałania jednostek i organizacji cywilno-wojskowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych na obszarach morskich, przybrzeżnych i odległych. Czynny udział specjalistów WIŁ w realizacji tych zadań, zawartych w celu 4.2 "Multinational Interagency Situational Awareness - Extented Maritime" (MISA-EM) szóstego eksperymentu, zakończył się znacznym sukcesem.

Opcje strony

do góry