Wojskowy Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

https://www.wil.waw.pl/wil/instytut/rada-naukowa/17630,Rada-Naukowa.html
2023-10-02, 05:52

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Rada Naukowa Wojskowego Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego kadencji 2021-2025

 • prof. dr hab.inż. Marek Amanowicz
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk
 • dr inż. Robert Białas
 • płk Piotr Chodowiec
 • prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski – przewodniczący
 • mgr inż. Edward Golan
 • płk dr inż. Andrzej Janulewicz
 • mgr Mariusz Jezierski
 • ppłk dr inż. Paweł Kaniewski
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski
 • kpt dr inż. Krzysztof Kosmowski
 • dr hab. inż., prof. WIŁ-PIB  Ireneusz Kubiak
 • płk mgr inż. Adam Kugler
 • mjr dr inż. Mateusz Kustra
 • dr hab. inż., prof. WAT Jerzy Łopatka
 • dr hab. inż., prof. AGH Marcin Niemiec
 • dr hab. inż., prof. WAT Andrzej Paszkiewicz
 • ppłk dr inż. Piotr Pyda
 • mjr dr inż. Janusz Romanik – sekretarz
 • dr inż. Janusz Sitek – reprezentant MEiN
 • dr hab. inż., prof. WIŁ-PIB Marek Suchański – zastępca przewodniczącego
 • płk dr inż. Grzegorz Szmit
 • dr inż. Robert Wicik

Opcje strony