Rada Naukowa

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Rada Naukowa Wojskowego Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego kadencji 2017-2021

 • prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz
 • dr inż. Robert Białas
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dąbrowski
 • prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski - przewodniczący RN
 • mgr inż. Edward Golan
 • płk Grzegorz Jastrzębski
 • mgr Mariusz Jezierski
 • dr inż. Paweł Kaniewski
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski
 • płk Mariusz Kołodziejczyk
 • dr inż. Krzysztof Kosmowski
 • dr inż. Ireneusz Kubiak
 • dr hab. inż., prof. WIŁ Marek Leśniewicz
 • dr hab. inż., prof. AGH Wiesław Ludwin
 • prof. dr hab. inż. Józef Modelski
 • dr hab. inż., prof. WAT Andrzej Paszkiewicz
 • dr inż. Janusz Romanik - sekretarz RN
 • dr inż. Janusz Sitek
 • dr hab. inż., prof. WIŁ Marek Suchański - zastępca przewodniczącego RN
 • dr hab., prof. SGH Jerzy Surma
 • płk Grzegorz Szmit
 • dr inż. Joanna Śliwa
 • dr inż. Robert Wicik

Opcje strony

do góry