Wojskowy Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

https://www.wil.waw.pl/wil/instytut/dyrekcja/17629,Dyrekcja.html
13.07.2024, 12:13

Dyrekcja

Wojskowy Instytut Łączności jest państwowym instytutem badawczym, którym kieruje dyrektor wraz z trzema zastępcami.

dr inż. MAREK RÓŻYCKI
Dyrektor
dr inż. MAREK RÓŻYCKI- ur. w 1969 r. w Węgrowie; absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1993), Politechniki Warszawskiej (1997) oraz studiów podyplomowych na PW (1999); doktor nauk wojskowych w specjalności zarządzanie systemami informacyjnymi (2004); od 2006 r. - kierownik Zakładu Systemów Łączności; od 2009 r. - zastępca dyrektora; od 2014 r. - dyrektor WIŁ; od 2020 - dyrektor WIŁ-PIB.
Główna tematyka zainteresowań - jakość obsługi (QoS), nowe technologie w telekomunikacji.
 
 
dr inż. KRZYSZTOF ŁYSEK
Zastępca dyrektora
dr inż. KRZYSZTOF ŁYSEK - ur. w 1965 r. w Żywcu; absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (1989); doktor nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacji (2002);
od 2006 r. - zastępca dyrektora WIŁ ds. naukowo-badawczych; od 2009 r. - dyrektor WIŁ; od 2014 r. - zastępca WIŁ-PIB.
Główna tematyka zainteresowań - jakość obsługi (QoS) i standaryzacja w wojskowych systemach łączności.
dr inż. EMIL KUBERA
Zastępca dyrektora ds. wdrożeń i produkcji doświadczalnej
dr inż. EMIL KUBERA - ur. w 1973 r. w Janikowie; absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (1998) oraz studiów podyplomowych w Instytucie Łączności (2005); doktor nauk technicznych w zakresie telekomunikacji - sieci telekomunikacyjne (2009); od 2009 r. - kierownik Zakładu Systemów Łączności; od 2014 r. - zastępca dyrektora WIŁ-PIB ds. wdrożeń i produkcji doświadczalnej. Główna tematyka zainteresowań - sieci Ad-hoc, routing, QoS.
mgr KRZYSZTOF KWAŚNIEWSKI
Zastępca dyrektora ds. techniczno-ekonomicznych
mgr KRZYSZTOF KWAŚNIEWSKI - ur. w 1962 r. w Żaganiu; absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich - kierunek finanse i rachunkowość wojska (1986); Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (1995) oraz studiów podyplomowych w zakresie nowoczesnej rachunkowości zarządczej; posiada świadectwo kwalifikacji wydane przez ministra finansów (1997); od 1991 r. - główny księgowy; od 2003 r. - zastępca dyrektora WIŁ ds. techniczno-ekonomicznych, główny księgowy; od 2014 r. zastępca dyrektora WIŁ-PIB ds. techniczno-ekonomicznych.
Główna tematyka zainteresowań - metodyka stosowania parametrów ekonomicznych w procesie zarządzania podmiotem gospodarczym.
 

Opcje strony