Instytut

Instytut

Wojskowy Instytut ŁącznościPaństwowy Instytut Badawczy jest instytutem badawczym podległym Ministrowi Obrony Narodowej. Powstał w 1951 r.

Obecnie głównym obszarem badawczym, którym się zajmujemy, jest szeroko pojęte bezpieczeństwo informacji. Od lat WIŁ jest wiodącym ośrodkiem opracowującym oraz wytwarzającym urządzenia i systemy do utajniania informacji. Mamy na tym polu liczne osiągnięcia. Około połowy urządzeń posiadających certyfikat ochrony kryptograficznej wydany przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego powstała w naszym instytucie. Jedno z tych urządzeń, unikatowe w skali światowej rozwiązanie kryptograficzne – sprzętowy generator ciągów losowych, zostało wyróżnione dwoma międzynarodowymi nagrodami w dziedzinie wynalazczości, a urządzenie IP-Krypto nagrodami Prezydenta RP i Ministra Obrony Narodowej.

W Instytucie prowadzone są także prace z zakresu elektromagnetycznej ochrony informacji. W ostatnim okresie pracownicy WIŁ opublikowali serię monografii dotyczących tego zagadnienia. Posiadamy jedną z największych w Europie kabin bezechowych, w której prowadzone są badania z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej i ochrony przed elektromagnetycznym przenikaniem informacji.

I wreszcie ostatnie zagadnienie związane z zapewnianiem bezpieczeństwa informacji to kluczowa w dzisiejszych czasach ochrona sieci teleinformatycznych, w tym zwłaszcza obrona przed atakami cybernetycznymi. Realizujemy w ostatnich latach wiele projektów o tej tematyce, finansowanych ze środków na naukę. Na ogół pracujemy w konsorcjach z wiodącymi w kraju ośrodkami badawczymi, a także w projektach międzynarodowych. Posiadamy jedno z najnowocześniejszych w Polsce Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych.

Kolejne ważne dla nas obszary badawcze to systemy łączności, radiokomunikacja, systemy rozpoznania i walki elektronicznej oraz systemy dowodzenia i kierowania. We wszystkich tych obszarach realizujmy lub realizowaliśmy ważne dla polskich Sił Zbrojnych projekty.

Dużą wagę przywiązujemy także do współpracy zagranicznej, zapewniającej nam dostęp do najnowszych technologii. Nasi pracownicy uczestniczą w pracach grup roboczych NATO oraz Europejskiej Agencji Obrony. Nasze opracowania testujemy podczas ważnych międzynarodowych ćwiczeń i eksperymentów, takich jak MNE, CWIX czy TIDE. Od kilkunastu lat organizujemy z powodzeniem międzynarodową konferencję, podczas której eksperci z europejskich i natowskich ośrodków prezentują najnowsze rozwiązania dot. wojskowych systemów łączności i informatyki.

Opcje strony

do góry